28 november 2017

Hydraulische en energetische koppeling WKO’s verdient award

Samenwerking eindgebruikers met kennispartners belangrijke succesfactor

Fréderique Houben, taakgroephoofd en programmamanager Energie van de Universiteit Utrecht, heeft de WKO Duurzaamheid Award 2017 gewonnen voor een hydraulische en energetische koppeling van afzonderlijke Warmte Koude Opslag installaties (WKO), waardoor het vermogen van het energiesysteem sterk toeneemt. De prijs is vorige week uitgereikt tijdens het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie. Els Sonnemans, strategisch energie-adviseur bij Radboudumc was ook een van de vijf genomineerden. Vorig jaar ging de prijs naar Björn Kouwenhoven, exploitatiemanager energie van NS Reizigers , voor de verbetering en optimalisatie van meerdere WKO-installaties. Sonnemans en Kouwenhoven zijn betrokken deelnemers aan VEMW overleggroepen die mogelijkheden bieden voor kennisuitwisseling over dergelijke onderwerpen. VEMW feliciteert deze eindgebruikers en is verheugd over de erkenning van de voortrekkersrol die energiegebruikers nemen om de zakelijke gebouwde omgeving te verduurzamen. 

WKO
Bij WKO wordt in de zomer koel grondwater gebruikt om gebouwen te koelen. Het opgewarmde water wordt in de bodem opgeslagen totdat het in de winter wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. Het koelen met grondwater kan direct. Voor verwarming wordt een zogenaamde warmtepomp op de bron aangesloten. De productie van duurzame warmte uit bodemenergie zit in de lift. Het opgesteld vermogen is de afgelopen vijf jaar met zo’n 80 procent toegenomen. WKO wordt met name toegepast in de utiliteitsbouw (kantoren, ziekenhuizen) en tuinbouwkassen, en blijkt vooral interessant wanneer er naast een warmtevraag ook een grote koudevraag is.

Koppeling
Door een hydraulische en energetische koppeling van verschillende WKO installaties is de Universiteit Utrecht erin geslaagd om het vermogen van het energiesysteem sterk toe te laten nemen. Hierdoor wordt de toepassing van de technologie doelmatiger. Een van de succesfactoren van het proefproject blijkt de samenwerking met diverse kennispartners rond de WKO-systemen.

Eindgebruiker
Het Gebruikersplatform Bodemenergie kent de prijs toe voor uitzonderlijke inspanningen die een bijdrage leveren aan de toepassing van duurzame bodemenergie, waarbij een van de kernaspecten ligt in het intensief delen van kennis en expertise over WKO’s. Opvallend is dat de prijs voor een derde achtereenvolgend jaar gewonnen is door een eindgebruiker. VEMW feliciteert deze eindgebruikers en is verheugd over de erkenning van de voortrekkersrol die energiegebruikers nemen om de zakelijke gebouwde omgeving te verduurzamen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksvastgoeddienst maken vanuit het Gebruikersplatform deel uit van de jury die de WKO Duurzaamheidprijs jaarlijks toekent. 

VEMW, 28 november 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina