14 november 2017

Direct aangeslotenen GTS: exitcapaciteit 2018 boeken!

Aangehouden exitcapaciteit vervalt 1 december a.s.

De ongeveer 250 bedrijven die direct aangesloten zijn op het landelijk gastransportnet van GTS via een Gasontvangststation (GOS) moeten voor 1 december de door hen gewenste exitcapaciteit (m3/uur/jaar) boeken. GTS houdt tot die datum de capaciteit aan die deze Direct Aangeslotenen (DA) een jaar geleden hebben geboekt. Om het recht op deze aangehouden capaciteit ook in 2018 uit te kunnen oefenen moet deze contractueel via een boeking voor het volgende jaar (of maand) vastgelegd worden.

Boeking
Het door GTS aanhouden van exit capaciteit voor direct aangesloten (DA) is geregeld in artikel 2.1.2a van de zogenaamde Transportcode Gas – LNB. Het artikel houdt in dat GTS tot 1 december 2017 (06:00 uur CET) de op een exit punt in 2017 geboekte capaciteit aanhoudt voor 2018. Na 1 december vervalt dit recht op ‘aangehouden capaciteit’. Om het recht op deze aangehouden capaciteit ook in 2018 uit te kunnen oefenen moet deze uiterlijk één maand voor ingang contractueel via een boeking voor het volgende kalenderjaar (of maand) vastgelegd worden.  In de meeste gevallen hebben Direct Aangeslotenen deze boeking uitbesteed aan hun shipper/leverancier. In dat geval is het aan te bevelen actief na te gaan bij deze partij of dat ook gebeurt.

Recht
De direct aangeslotene kan voor het eerstvolgende kalenderjaar (2018) de huidige gecontracteerde capaciteit (2017) boeken, of een lagere waarde. Voor het daarop volgende jaar (2019) heeft hij recht op die nieuw gecontracteerde capaciteit (2018). Indien een direct aangeslotene méér capaciteit wil boeken (2018) dan voor het huidige jaar (2017) vastgelegd, dan kan hij GTS daarom verzoeken. GTS bekijkt dan of aan het verzoek voor die aanvullend gewenste capaciteit voldaan kan worden op grond van de beschikbare capaciteiten in het gastransportnet.

Aangeslotenen op een regionaal distributienet van bijvoorbeeld Liander, Enexis of Stedin -  en dat zijn de meeste zakelijke gasgrootverbruikers – hoeven geen actie te ondernemen. Voor nadere informatie kunnen leden van VEMW contact opnemen met beleidsadviseur Jacques van de Worp. Voor boekingen kunnen zij contact opnemen met  hun shipper/leverancier of GTS.

VEMW, 14 november 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina