10 november 2017

Restrictie op gebruik Britse emissierechten vanaf 2018

Voorstel EC om EU-ETS te beschermen tegen perverse prikkels Brexit

De Europese Commissie heeft maatregelen voorgesteld om de integriteit van het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS te beschermen tegen mogelijke gevolgen van de Brexit. Belangrijkste bedreiging is het optreden van perverse prikkels die geen bijdrage zijn aan de reductie van broeikasgassen in de Europese Unie. 


De Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor aanpassing van de verordening voor registratie, in ieder geval voor de lopende handelsperiode 2013-2020. Zonder maatregelen zijn installaties in het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019 niet langer gebonden aan verplichtingen die resulteren uit EU-ETS, dus ook niet aan de regels om emissierechten over in 2018 uitgestootte en geverifieerde emissies over te mogen dragen per 30 april 2019. Het voorstel moet ertoe leiden dat deze emissiecertificaten (EUA’s) uit het VK niet gebruikt mogen worden door EU-lidstaten om aan hun eigen verplichtingen vanaf 2018 te voldoen. 

Het voorstel van de commissie markeert en begrenst het gebruik van deze rechten per 1 januari 2018, onder meer door ze te onderscheiden van andere rechten. Hierbij gaat het zowel om rechten die geveild worden, vrij gealloceerd zijn en – internationaal - verhandeld worden. De bedoeling is dat de voorgestelde regels onverminderd van kracht zijn wanneer de EU en het VK nadere afspraken maken over de Brexit.

Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 10 november 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina