26 oktober 2017

Rekentool tarieven Energiebelasting en ODE 2018

Wat betaalt u voor energiebelasting, en heeft u recht op een vrijstelling of teruggave?

Bovenop de kosten voor de levering en transport van elektriciteit en gas, betaalt u een aantal belastingen en toeslagen. Soms komt u als zakelijke energiegebruiker in aanmerking voor een vrijstelling of teruggave van deze belastingen. VEMW brengt elk jaar een handige rekentool uit waarmee leden eenvoudig de energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) voor het volgende jaar kunnen berekenen. Door slechts een paar gegevens in te vullen, geeft de rekentool alle resultaten overzichtelijk weer in grafieken. Bovendien geeft de rekentool aan hoeveel belasting u terug kunt vragen als u deelneemt aan een MJA III of MEE convenant.

Ook benieuwd hoeveel energiebelasting u moet betalen en of u recht heeft op korting? U vindt de Rekentool Energiebelasting en ODE 2018 op onze website (onder 'downloads').

Belastingplan 2018
Met het belastingplan 2018 is aangekondigd dat vanaf 1 januari 2018 de tarieven van de energiebelasting twee jaar lang 200 miljoen euro omhoog gaan. Deze tijdelijke verhoging van de tarieven van de energiebelasting is gebaseerd op afspraken uit het Energieakkoord. In het akkoord is destijds vastgelegd om de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector te financieren vanuit de verhoging van de Energiebelasting. De verhoging van de energiebelasting wordt voor 50% doorberekend aan bedrijven en organisaties en voor 50% aan huishoudens. De tarieven voor de energiebelasting in 2018 zijn nog een voorstel, en moeten nog definitief worden vastgesteld. Het ODE tarief voor 2018 is al vastgesteld door de Eerste Kamer.

Regeerakkoord
Ook de nieuwe regering kondigde met het regeerakkoord direct al wijzigingen aan in de energiebelasting. Uit de financiële bijlage van het regeerakkoord blijkt dat er in de energiebelasting een verschuiving zal plaatsvinden, waarbij de tarieven in de eerste schijf voor aardgas met 3 cent per m3, wordt verhoogd en in de eerste schijf van elektriciteit met 0,72 cent per KWh wordt verlaagd. Daarnaast wordt de vaste heffingskorting in de energiebelasting verlaagd van 308 euro naar 257 euro. Deze wijzigingen zullen hoogstwaarschijnlijk pas op 1 januari 2019 worden ingevoerd.

Teruggaveregeling
Wanneer u zakelijk elektriciteit verbruikt, u wordt aangemerkt als energie-intensief bedrijf en indien u een afspraak heeft met de Rijksoverheid in het kader van energiebesparing (MJA III of MEE), dan kunt u per kalenderjaar een teruggaveverzoek indienen bij de belastingdienst voor betaalde energiebelasting boven de 10 miljoen kWh. Dit verzoek moet u elk jaar voor 1 april indienen. VEMW heeft de Rekentool aangepast naar aanleiding van de nieuwste inzichten aangaande de uitleg van de teruggaveregeling.

Vind hier de Rekentool Energiebelasting (onder 'downloads').

VEMW, 26 oktober 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina