25 oktober 2017

Europese Commissie zet druk op Nordstream 2

Uitbreiding Nordstream geen bijdrage aan interne Europese gasmarkt

De Europese Commissie ziet de uitbreiding van de Nordstream gastransportleiding tussen Rusland en Duitsland (Nordstream 2) niet als een bijdrage aan de werking  van de Europese gasmarkt en de voorzieningszekerheid. Het project voldoet niet aan de doelstellingen van de interne markt en de Europese gasreguleringsregels. De Commissie onderzoekt overigens of die regels aangescherpt  moeten worden.

Nordstream
De Nordstream gaspijpleiding loopt door de Oostzee van Rusland naar Duitsland, is opengesteld op 8 november 2011 en heeft een capaciteit van 55 mrd m3 (bcm), ruim 10 procent van de Europese aardgasvraag (rond de 430 bcm). Gazprom, dat in 2016 haar marktaandeel in de EU zag groeien naar 34 procent, heeft voornemens de capaciteit op dit traject te verdubbelen door aanleg van een nieuwe leiding van 55 bcm, Nordstream 2.  Deze nieuwe leiding zou volgens plannen eind 2019 haar eerste gas moeten gaan transporteren. Investering: bijna 10 mrd euro.

Regulering
De Europese Commissie is al langer in diplomatiek en juridisch gevecht met Gazprom vanwege vermeend misbruik van haar dominante positie op de gasmarkt in een aantal EU-lidstaten, waaronder de Baltische staten, Polen en Bulgarije.  Hierbij gaat het met name om het opleggen van niet-marktconforme prijzen, leveringsclausules en het niet toerekenen van louter doelmatige kosten via transporttarieven. Gazprom onderzoekt mogelijkheden om met nieuwe infrastructuur de bestaande doorvoerroute door Oekraïne te omzeilen, langs de noordzijde (Nordstream) en langs de zuidzijde (Southstream). In dat land is de gasdoorvoer ingezet als geopolitiek drukmiddel tussen beide landen (Rusland en Oekraïne) met consequenties voor de gasvoorziening in met name Centraal- en Oost-Europa.

Bedenkingen
De Europese Commissie heeft ernstige bedenkingen bij het Nordstream 2 project omdat het geen bijdrage vormt aan de werking van de Europese interne gasmarkt. Zo is het aantal leveranciers met toegang tot de pijp zeer beperkt en vormt het project geen bijdrage aan de diversificatie van het gasaanbod. Een verdere diversificatie van het gasaanbod - aanvoer van gas uit andere landen zoals Iran en Azerbeidzjan via de Zuid-Europese corridor – wordt zelfs onzekerder. Nordstream 2 zorgt voor extra gastransportcapaciteit dat louter bestaande capaciteit – zoals die door Oekraïne – verdringt. De nieuwe capaciteit lost geen infrastructureel knelpunt op. De Commissie heeft het Europees Parlement laten weten te onderzoeken of aanscherping van de Europese regulering nodig is om effecten die geen of een negatieve bijdrage geven aan de Europese gasvoorziening te kunnen voorkomen. 

VEMW, 25 oktober 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina