11 oktober 2017

ACM publiceert tarievenvoorstellen netbeheer 2018

VEMW publiceert handig tariefoverzicht

Toezichthouder ACM heeft de voorstellen voor de maximumtarieven gepubliceerd voor de diensten van landelijk netbeheerder TenneT en de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis en Stedin. De landelijke gastransporttarieven zijn al eerder gepubliceerd. Representatieve organisaties zoals VEMW kunnen reageren op de voorstellen. VEMW zal zoals altijd van dat recht gebruik maken door het indienen van een schriftelijke zienswijze. VEMW leden kunnen tot en met maandag nog reageren op de tariefvoorstellen. 

Overzicht tarieven netbeheerders
Voor haar leden heeft VEMW een handig overzicht van alle voorgestelde tarieven voor elektriciteit en gas op haar website gezet. Aan dat overzicht is een lijst met procentuele verschillen ten opzichte van 2017 toegevoegd. VEMW adviseert haar leden om de voorstellen te bestuderen en opvallende zaken of tariefvoorstellen waar vraagtekens bij geplaatst kunnen worden aan VEMW door te geven vóór a.s. maandag 16 oktober 12.00 uur, zodat VEMW in de gelegenheid is deze opmerkingen waar mogelijk mee te nemen in haar zienswijze op de tariefvoorstellen die wij bij de ACM zullen indienen.

Wanneer de besluiten met de definitieve tarieven 2018 door toezichthouder ACM worden vastgesteld, zal VEMW voor haar leden weer handige overzichten beschikbaar stellen.

Samenvattend blijken de volgende zaken uit de tariefvoorstellen:

Tarieven landelijk netbeheerder elektriciteit
Uit het voorstel blijkt dat TenneT de totale inkomsten wil laten stijgen met zo’n 4% naar 528 miljoen euro. De EHS-tarieven stijgen met gemiddeld 18% (daar waar zij in 2017 waren gedaald met gemiddeld 17%, waarmee de EHS-tarieven dus weer terug zijn op het oude niveau van 2016). De HS-tarieven stijgen in 2018 met gemiddeld 2%. De oorzaak voor dit grote verschil is volgens TenneT een lagere inzet van veilinggelden en mindere compensatie van buurlanden voor zogenaamde transit flows. Door het cascademodel heeft dit het meeste effect op het EHS-net. Voor 2018 voorziet TenneT een inzet van 145 miljoen euro aan veilinggelden om de tarieven te verlagen. Vorig jaar was 174 mln beschikbaar. Het lagere bedrag volgt uit de lagere opbrengst van geveilde grenscapaciteit in het jaar 2016.

Tarieven regionale netbeheerders elektriciteit
De voorgestelde regionale transporttarieven voor elektriciteit kennen vele opvallende uitschieters; zowel omhoog als omlaag. Voor 2018 worden aangeslotenen op LS hard getroffen door stijgingen. Alle netbeheerders, behalve netbeheerder Westland, voeren de kostenpost ‘Gecontracteerd transportvermogen’ in de categorie LS fors op met een uitschieter van zelfs 60% ten opzichte van 2017 bij netbeheerder Stedin. Ook Liander en Rendo hebben forse tariefsverhogingen op het oog in het LS netvlak: respectievelijk 48% en 36%. Netbeheerder Rendo spant de kroon met een voorgestelde verhoging van het zogenaamde ‘normaaltarief’ met een factor 2,8 in het netvlak op MS-Transport. Dit heeft grote impact op de jaarlijkse energiekosten van aangeslotenen op MS-Transport. Alle aangeslotenen in het gebied van Enduris (Zeeland) worden geconfronteerd met een verhoging van ruim 16%.

Voorstellen voor het verlagen van enkele kostenposten zijn er gelukkig ook. Wederom valt Rendo op die de posten ‘Gecontracteerd transportvermogen’ en ‘kWmax per maand’ stevig omlaag brengt met respectievelijk 41% en 38%. Westland voert in dezelfde kostenposten eveneens opvallende verlagingen door maar dan in het netvlak ‘Trafo HS+TS/MS’ (28%).

Tarieven regionale netbeheerders gas
In de voorstellen voor de gasnettarieven 2018 van de regionale netbeheerders valt op dat zowel Liander als Stedin hun transportafhankelijke (tavt) én –onafhankelijke tarieven (tovt, het vastrecht) voor grootverbruikers fors laten stijgen. Liander met bijna 7 procent en Stedin met ruim 4 procent. Fors meer dan de tavt-stijging van Westland (1,1 procent), Enduris (0,6 procent) en Enexis (0,2 procent). De voorgestelde tarieven voor tavt bij Coteq en Rendo dalen waarbij telemetriegebruikers aangesloten op het Hogedruknet bij Rendo, het meeste profijt hebben (-4,1%). De transportonafhankelijke tarieven van alle regionale netbeheerders (behalve dus Liander en Stedin) blijven (nagenoeg) gelijk.

VEMW, 12 oktober 2017
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina