6 oktober 2017

Emissieloze industrie in 2050 mogelijk

McKinsey rapport ondersteuning visie VEMW

De energie-intensieve industrie in Nederland kan haar broeikasgasemissies nagenoeg geheel terugdringen in 2050. Daar zijn technologische oplossingen voor én economisch is het geen ‘mission impossible’. Dat stelt adviesbureau McKinsey in haar rapport ‘Industry transition – mission (im)possible’ dat deze week is gepubliceerd. Het rapport is een ondersteuning voor de visie van VEMW.

Energietransitie
De Nederlandse procesindustrie is verantwoordelijk voor circa 40 procent van het totale energiegebruik in Nederland. Ruim de helft van dat gebruik wordt ingezet als hoge temperatuur proceswarmte. Elektrificatie van die behoefte zal een belangrijke rol gaan spelen. Elektriciteit die volledig duurzaam en CO2-neutraal zal zijn. Met een verdere ontwikkeling van hoge temperatuur warmtepompen. Met herontwerp van bestaande productieprocessen inclusief grondstoffen (‘feedstock’), flexibilisering van de vraag en aanpassing van de nettariefstructuur. Met power-to-heat, power-to-gas, power-to-products en opslag.

Opgave
McKinsey geeft in haar rapport aan dat de industrie sinds 1990 al 32 procent minder broeikasgassen uitstoot, terwijl de productiviteit met 24 procent is gestegen. In 2040 is het mogelijk 60 procent CO2-emissiereductie te realiseren, oplopend tot 80 - 95 procent in 2050. De onderzoekers schatten in dat de implementatiekosten om dit te realiseren op basis van de zes meest veelbelovende opties zo’n 71 mrd euro bedragen, waarvan ruim twee derde operationele kosten en een derde investeringskosten.

Visie
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de transitie van de energie-intensieve industrie is technologisch en economisch mogelijk. Het rapport van McKinsey ondersteunt de visie van VEMW. En het laat zien dat het een grote opgave is met niet alleen grote technologische opgaven qua innovatie en opschaling, en forse financiële inspanningen van zo’n 71 mrd euro, maar ook qua ondersteunend beleid, organisatie, en risicomanagement. VEMW heeft met een uitgewerkt plan aangetoond bereid te zijn dit moeilijke onderwerp op te pakken en daarmee een cruciale bijdrage te willen leveren aan effectief klimaatbeleid. Immers, de industrie heeft een sleutelrol: zonder industrietransitie geen energietransitie. We kijken er naar uit dit met het nieuwe kabinet aan te pakken en stappen te zetten richting 2050. 

Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 6 oktober 2017
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina