5 oktober 2017

Additionele stikstofinstallatie gasvoorziening niet nodig

Ondoelmatige kosten voor gasgebruikers afgewend

Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer aangegeven dat een uitbreiding van de gaskwaliteitsconversie met een stikstoffabriek niet nodig is om aan de leveringszekerheid te kunnen blijven voldoen. TNO wekte in augustus met een rapport de suggestie dat de conversiecapaciteit uitgebreid zou moeten worden, maar komt daar nu op terug. Pas indien de hoogte van de gaswinning uit Groningen in de toekomst onder het niveau van leveringszekerheid wordt gebracht, zou zo’n uitbreiding als aanvullende maatregel overwogen moeten worden, en dat is aan een volgend Kabinet. VEMW is verheugd dat de minister de positie van VEMW bevestigt dat een nieuwe stikstoffabriek zou leiden tot hoge, ondoelmatige kosten die jarenlang bij gasgebruikers neergelegd zouden worden.

Van netto producent naar -importeur
Nederland is al enige decennia een netto exporteur van aardgas. De productie van laagcalorisch aardgas in Groningen (Groningenveld) en overwegend hoogcalorisch gas in on-shore en off-shore kleine velden was enkele jaren geleden met zo’n 70-80 mrd m3 groter dan de binnenlandse aardgasbehoefte (zo’n 40 mrd m3). De productie van de kleine velden loopt echter gestaag terug (in 2015 nog 22 mrd m3) en de winning van Groningengas is in een aantal stappen door het kabinet teruggebracht naar 21,6 mrd m3 vanwege de aardbevingsproblematiek. Daarmee komt het moment dichtbij dat Nederland netto-importeur wordt.

Kwaliteitsconversie
Laagcalorisch gas, gas van Groningenkwaliteit, wordt gebruikt door zowel huishoudens, industrie, glastuinbouw als elektriciteitscentrales. Hoogcalorisch gas (import en een aantal kleine velden in Nederland) wordt alleen gebruikt door de industrie en elektriciteitscentrales. Landelijk netbeheerder GTS heeft verschillende middelen ter beschikking om voldoende gas van de juiste kwaliteit bij deze groepen van gasgebruikers af te leveren. Door menging van gasstromen en ‘verdunning’ van hoogcalorisch gas met stikstof in een stikstoffabriek wordt gas van Groningenkwaliteit gemaakt om in de vraag aan dat gas te kunnen voldoen, ook in pieksituaties.

Positie VEMW
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De minister van Economische Zaken geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aan dat op basis van onderzoek van GTS en door TNO onderzochte scenario’s geen uitbreiding van de conversiecapaciteit met een nieuwe stikstoffabriek nodig is. Pas indien de hoogte van de gaswinning uit Groningen in de toekomst onder het niveau van leveringszekerheid wordt gebracht zou zo’n uitbreiding als aanvullende maatregel overwogen moeten worden. Nog deze maand zal een externe validatie van de meest recente inzichten van GTS beschikbaar komen. De Kamer heeft hier met een motie Mulder c.s. op aangedrongen. Wij zijn verheugd dat de minister onze positie bevestigt dat een nieuwe stikstoffabriek zou leiden tot hoge, ondoelmatige kosten die jarenlang bij gasgebruikers neergelegd zouden worden.


VEMW, 5 oktober 2017
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina