4 oktober 2017

Gerechtshof draait heffen precariobelasting terug

Grondslag is overeenkomst tussen gemeente en netbeheerder

Het Gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat de gemeente Hulst onterecht een precariobelasting heeft opgelegd aan netbeheerder Enduris (het voormalige Delta Netwerkbedrijf) , een bedrag van 545.000 euro in2015. De belasting moet worden teruggebracht tot 24.000 euro. Grondslag is de door de gemeente  en netbeheerder Enduris afgesloten Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO). De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere Zeeuwse gemeenten die tezamen zo’n 10 mln euro per jaar aan precario in rekening brengen bij de netbeheerder.

Precario
Hulst voerde in 2015 precariobelasting  in voor het hebben van kabels en leidingen in haar ondergrond. Sindsdien betalen netbeheerder Enduris en waterleidingbedrijf Evides forse heffingen. Daar betalen klanten van deze bedrijven aan mee, ook als zij niet in de gemeente Hulst zijn gevestigd. Reden voor andere gemeenten in Zeeland om sinds 2016 ook precario te gaan heffen, in totaal zo’n 10 mln euro per jaar. In maart 2017 heeft de Senaat een wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut’ bekrachtigd om de precarioheffingen op energienetten en waterleidingen af te schaffen met een overgangstermijn van 5 jaar, die in 2022 afloopt. Reden is dat nettarieven niet misbruikt mogen worden om gemeentelijke begrotingen rond te krijgen. Dat werkt volgens VEMW niet alleen kostenverhogend voor netgebruikers (consumenten en bedrijven) maar ook contraproductief op de uitvoering van het energiebeleid.

Overeenkomst
De Zeeuwse elektriciteits- en gasnetbeheerder Enduris heeft bezwaar gemaakt tegen de precariobelasting van de gemeente Hulst, een bedrag van  545.000 euro in 2015. Nadat de gemeente het bezwaar heeft afgewezen en de Rechtbank de gemeente in het gelijk heeft gesteld is Enduris in hoger beroep gegaan. Het Gerechtshof heeft nu bepaald dat de belasting moet worden teruggebracht tot 24.000 euro. Dat betreft een belasting op netten die buiten een afgesloten Aansluit- en Transportovereenkomst vallen. Het Gerechtshof motiveert in de uitspraak dat Enduris met de gemeente een Aansluit- en Transportovereenkomst is aangegaan. Hierin is opgenomen dat het de netbeheerder is toegestaan ‘in, aan, op, onder of boven’ de grond leidingen aan te leggen, aansluitingen tot stand te brengen of aftakkingen te maken. Leidingen, aansluitingen en  aftakkingen die ook ‘in stand gehouden, onderhouden, uitgebreid, gewijzigd of weggenomen’ moeten kunnen worden. En dan dient ook het ‘hebben van leidingen’ in de grond toegestaan te worden. Waarmee volgens het Gerechtshof de grondslag voor de belasting daarop vervalt.

Meer informatie kunt u hier vinden. 

VEMW, 4 oktober 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina