27 september 2017

Marktpositie gasmotor WKK aan de beterende hand

Flexibilisering WKK-inzet biedt nieuwe mogelijkheden

De marktpositie van een netleverende gasmotor WKK is aan de beterende hand en blijft  op de middellange termijn (3-4 jaar) redelijk stabiel. Flexibilisering van de WKK-inzet biedt nieuwe mogelijkheden. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de EnergyMatters barometer.

Ontwikkelingen
Een afnemende overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt  in binnen- en buitenland.  Een wereldwijd groot aanbod van aardgas. Een stijgende kolenprijs. Een licht stijgende  trend in de CO2 –prijs. Dat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die de signalen voor WKK weliswaar nog niet op groen zetten, maar de marktpositie wel gunstiger maken.

EnergyMatters schat in dat de marktpositie van gasmotoren op de middellange termijn rond de waarde van 2018 stabiliseren. Op de langere termijn, vanaf 2023, zullen de draaiuren van WKK-installaties  onder druk komen te staan door een toenemend aandeel hernieuwbare energie zoals wind en zon. Een flexibilisering van de inzet van WKK biedt dan aanvullende mogelijkheden, met name op de day-ahead, intraday en onbalansmarkten.

Publicatie spark spread
Energy Matters gaat wekelijks de spark spread op basis van day-ahead markten publiceren voor de industrie en de glastuinbouw. De spark spread geeft inzicht in de rentabiliteit van gasgestookte warmtekracht installaties gegeven de marktprijzen voor elektriciteit en gas. Ook wordt de kostprijs van warmte op basis van verschillende technieken gepubliceerd, rekening houdend met opwekrendementen en energiebelasting.

VEMW, 27 september 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina