11 september 2017

ACM bevestigt zorgen VEMW in geschilbesluit over N-1

TenneT handelde in strijd met ontwerpcriteria hoogspanningsnetten

Uit aanvullend onderzoek  naar de stroomstoring in Diemen in 2015 blijkt dat dat landelijk netbeheerder TenneT niet aan de wettelijke ontwerpcriteria voor hoogspanningsnetten voldoet. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald in een geschil dat VEMW-lid Tata Steel bij de ACM heeft aangebracht. VEMW heeft meerdere malen haar zorgen uitgesproken over de onjuiste toepassing van wettelijke  bepalingen omtrent de zogenaamde ‘enkelvoudige storingsreserve’. VEMW is dan ook verheugd dat de ACM de zorgen van VEMW bevestigt en pleit voor een oplossing die de zorgen van zowel gebruikers als TenneT wegneemt.

Stroomstoring Diemen
Door de mega-stroomstoring op 27 maart 2015 kwamen 1 miljoen huishoudens en vele bedrijven in Noord-Holland en Flevoland een uur zonder stroom te zitten. Treinverkeer en vliegverkeer raakten ontregeld, fabrieken kwamen tot stilstand, ziekenhuizen moesten operaties annuleren en telefoonverkeer viel uit. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de oorzaak van de stroomstoring een combinatie was van falende techniek en een menselijke fout. Bij het nieuwe, bredere onderzoek heeft de ACM ook de in de Elektriciteitswet vastgelegde norm van de ‘enkelvoudige storingsreserve’ betrokken. Algemeen directeur Hans Grünfeld: “De conclusie van de toezichthouder is klip-en-klaar; station Diemen voldoet niet aan de regels. Station Diemen is een cruciaal knooppunt in het elektriciteitsnetwerk. Het niet voldoen aan de wet mag nimmer leiden tot een stroomstoring ”.

Enkelvoudige storingsreserve
Op uitdrukkelijk wens van de Tweede Kamer zijn duidelijke regels voor het ontwerpen van hoogspanningsnetten in de Elekticiteitswet opgenomen. Cruciale netonderdelen zoals 220 en 380 kV stations moeten zodanig zijn ontworpen dat het transport van elektriciteit, ook indien zich een enkelvoudige storing voordoet, verzekerd is. Uitzonderingen daarop zijn niet toegestaan. Grünfeld: “Het is ons bekend dat TenneT niet gelukkig is met deze heldere bepaling. Dat is mogelijk. Het is alleen niet acceptabel om dan maar niet aan de wet te voldoen. Met het wetsvoorstel VET wil de minister de bepalingen omtrent n-1 categoraal afzwakken. Wij zijn daar zeer op tegen en zijn van mening dat uitzonderingen enkel zouden moeten worden toegestaan onder strikte voorwaarden en alleen na een besluit van de toezichthouder .”

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 11 september 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina