5 september 2017

ACM past beleidsregel bijzondere investeringen aan

Beoogd doel: uitbreiding, verduidelijking en verbetering

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat de bestaande beleidsregel om bepaalde investeringen van netbeheerders te beoordelen op doelmatigheid op een aantal punten herzien. Aanleiding is de nieuwe beleidsregel voor investeringen van de netbeheerder van het net op zee, TenneT. ACM stelt representatieve organisaties in de gelegenheid een zienswijze te geven op de gewijzigde beleidsregel. VEMW zal van deze gelegenheid gebruik maken na bestudering van het document.

Beleidsregel
In de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 staat dat de ACM een beleidsregel moet opstellen om bepaalde investeringen van netbeheerders op doelmatigheid te kunnen beoordelen. In 2011 is er een beleidsregel opgesteld, die in 2014 is herzien en uitgebreid naar overnames van netten.

Wijzigingen
De beleidsregel wordt uitgebreid naar investeringen in het net op zee - sinds 2016 een nieuwe taak, toegewezen aan TenneT - ter uitvoering van een zogenaamd ontwikkelkader. ACM beoogt daarnaast een aantal bepalingen te verduidelijken, verwijzingen aan te passen en de structuur te verbeteren. Belangrijk punt is het verduidelijken van het verschil tussen ‘globale’ en ‘integrale’ beoordeling, en bepaling van het activeren na ingebruikname van een investering in het net. De term ‘bijzondere investeringen’ wordt vervangen door de term ‘niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen’; een term met een bredere reikwijdte.