1 september 2017

SDE+ biedt mogelijkheden voor zon-PV

Najaarsregeling open van 3 tot 26 oktober 2017

Op 3 oktober 2017 opent de najaarsronde voor de subsidieregeling SDE+. Waar veel aandacht uitgaat naar wind en biomassa biedt deze regeling nadrukkelijk ook mogelijkheden voor de realisatie van zon-PV. Ook voor de industrie en utiliteitsgebouwen. Inmiddels is in Nederland zo’n 2 GW aan zon-PV gerealiseerd en is nog eens twee maal zo veel capaciteit in voorbereiding. 

Ontwikkeling zon-PV
Zon-PV speelt een toenemende rol in de verduurzaming van de energievoorziening. In Nederland is inmiddels een totaal opgesteld zon-PV vermogen gerealiseerd van ruim 2 GW. In de voorjaarsronde van de SDE+ regeling 2017 is een vermogen van 2,6 GW toegekend. Netbeheerder Stedin voorspelde vorige week een verdrievoudiging in 3 jaar tot 6 GW in 2020. De branche Holland Solar heeft haar ambitieniveau gesteld op 20 GW in 2023, wanneer het Energieakkoord voor Duurzame Groei afloopt. Zij start samen met de NVDE deze maand met een matchmaking campagne onder de titel ‘Grote daken vangen veel zon' om die ambitie te realiseren. In toenemende mate blijkt zon-PV ook interessant te zijn voor de industrie en utiliteitsgebouwen. Zo kondigde Tata Steel vorig jaar aan om in IJmuiden ruim 20 MW aan zon-PV te gaan realiseren. Het voordeel van zon-PV op daken is de laagdrempeligheid. In tegenstelling tot zonneweiden is geen vergunning nodig, ook niet voor grotere oppervlakten.

Subsidie
Motor van de zon-PV groei is de SDE+-regeling, die een gegarandeerde vergoeding biedt voor de opgewekte elektriciteit van de zonnepanelen. Op 3 oktober wordt de najaarsronde door de uitvoerder ervan, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, opengesteld. Deze ronde is wellicht extra interessant door de mogelijke eindigheid van de salderingsregeling en de lagere voorgestelde basisbedragen voor de SDE+ in 2018.

Geïnteresseerden in de SDE+ regeling voor de najaarsronde 2017 kunnen zich bij de uitvoerder RVO aanmelden voor een informatiebijeenkomst op dinsdagochtend of -middag 12 september 2017. De beste periode voor de indiening van SDE-aanvragen voor zon-PV is volgens Holland Solar 23-26 oktober.

Meer informatie: Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 1 september 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina