29 augustus 2017

Netbeheerders zetten nieuwe stap reductie graafschades

Gasunie en VolkerWessels ontwikkelen grondscanner

Netwerkbedrijf Gasunie en telecombedrijf VolkerWessels zetten een belangrijke stap om het aantal graafschades, en de gevolgen daarvan voor de betrouwbaarheid van de elektriciteits- en gasvoorziening in Nederland, fors terug te dringen. De bedrijven hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de verdere ontwikkeling van een grondradartechnologie die duidelijk en real-time de ligging van ondergrondse kabels en leidingen zichtbaar maakt. Over twee jaar moet de techniek beschikbaar en toepasbaar zijn. 

Technologie
De nieuwe grondscanner maakt gebruik van radartechnologie met speciaal ontwikkelde software, waaronder zogenaamde ‘augmented reality’, om zonder te graven met hulp van een tablet of smart phone niet alleen door de bodem te kijken (radar), maar ook kabels en leidingen ‘te zien liggen’. Op een veilige, ongestoorde, goedkopere manier en met minder overlast voor de omgeving.

Graafschades
Net als in de jaren voor 2016 is graafschade de belangrijkste oorzaak van storingen. In het laagspanningsnet was iets meer dan een kwart van de storingen het directe gevolg van graafschade. Sluimerend optredende schade - door werkzaamheden of graafschades uit het verleden - en veroudering c.q. slijtage zijn ook belangrijke veroorzakers.

Storingen
Leden van VEMW kunnen informatie over storingen en hun rechten bij opgetreden storingen vinden op de VEMW website. Hier staat ook een schema waarmee u kunt nagaan op hoeveel compensatie u kunt rekenen. VEMW adviseert zakelijke energiegebruikers hun aansluit- en transport overeenkomst te raadplegen. Daarin zijn vaak afspraken gemaakt over schadevergoeding als gevolg van uitval van voorzieningen. Actuele informatie over eventuele storingen is te vinden op de landelijke website www.gasenstroomstoringen.nl. Aangeslotenen kunnen een actuele gas- of stroomstoring bij hun netbeheerder melden via 0800-9009.

VEMW, 29 augustus 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina