25 augustus 2017

Verduurzaming industrieel warmtegebruik komt langzaam op stoom

Platform Industriële Warmte laat praktijkvoorbeelden zien!

In navolging van de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening met inzet van wind, zon-PV en biomassa begint ook de verduurzaming van het industriële warmtegebruik langzaam op stoom te komen. Het Platform Industriële Warmte laat op 12 september in Odiliapeel voorbeelden zien waar de benutting van beschikbare biomassastromen in ketels en warmtekrachtinstallaties (WKK) en de uitkoppeling van warmtestromen doeltreffend en doelmatig gebeurt, en kan gebeuren. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar voor deze bijeenkomst. 

Verduurzaming
Verduurzaming van de energievoorziening is lange tijd gericht op de opwekking van hernieuwbare elektriciteit, door inzet van biomassa (vooral bijstook in energiecentrales), waterkracht en de ontwikkeling van windturbines en zon-PV. Van het totale Nederlandse energiegebruik wordt een groot deel, zo’n 1200 PJ verbruikt door de industrie. Ruim de helft (670 PJ) daarvan voor de productie van industriële hoge temperatuurwarmte. De laatste decennia gebeurt dat vooral door verbranding van – fossiel - aardgas.

Duurzame warmte
De warmtebehoefte in de industrie kan verduurzaamd worden door inzet van elektriciteit (elektrische en hybride boilers), verbranding van biomassa en verbranding van gas (biogas, groen gas, waterstof). Daarbij wordt gebruik gemaakt van ketels (warmteproductie) en WKK’s (gecombineerd warmte en elektriciteit). De overheid steunt de toepassing van dit soort oplossingen. Zo is in een advies van ECN voor de SDE-subsidieregeling 2018 ruimte opgenomen voor het gebruik van houtpellets in stoomketels en WKK’s.

Bijeenkomst
Het Platform Industriële Warmte laat op 12 september in Odiliapeel voorbeelden zien waar de benutting van beschikbare biomassastromen in ketels en warmtekrachtinstallaties (WKK) en de uitkoppeling van warmtestromen tussen bedrijven doeltreffend en doelmatig gebeurt, en kan gebeuren. Met praktijkvoorbeelden van onder meer AkzoNobel, Attero, FrieslandCampina, Grolsch en Vredestein. Geïnteresseerden kunnen hier meer informatie vinden over de bijeenkomst en zich aanmelden. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar.

Meer informatie kunt u hier vinden


VEMW, 25 augustus 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina