14 augustus 2017

Overheid incasseert 25 mrd euro milieubelastingen en -heffingen

Energiebelasting hardste stijger

De overheid heeft 25,3 miljard euro aan milieubelastingen (20,7 mrd) en –heffingen (4,6 mrd) ontvangen in 2016 (+3 procent t.o.v. 2015).  De opbrengsten van de energiebelasting zijn met 10,7 procent het hardst gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De milieulastendruk in Nederland is hoog vergeleken bij andere – zeker de ons omringende - Europese landen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Belastingen en heffingen
Milieubelastingen komen in de algemene middelen van het Rijk en zijn vooral gekoppeld aan het bezit (5,6 mrd euro motorrijtuigenbelasting in 2016) en gebruik (8,1 mrd euro accijns op brandstof) van auto’s en het energiegebruik (5,0 mrd euro energiebelasting). Milieuheffingen worden opgelegd voor de financiering van specifieke milieumaatregelen (afvalstoffenheffing, rioolrechten, afvalwaterheffing; totaal 4,6 mrd euro in 2016). De opbrengsten van de energiebelasting zijn met 10,7 procent het hardst gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

De opbrengst van de kolenbelasting daalde van 195 miljoen euro (2015) naar 3 miljoen euro (2016). Kolen die worden gebruikt in kolencentrales voor de opwekking van elektriciteit zijn vanaf 2016 vrijgesteld van kolenbelasting.

Milieulastendruk Europa
De milieulastendruk in Nederland is hoog vergeleken bij andere Europese landen. Het aandeel van milieubelastingen en -heffingen in de belastingopbrengsten inclusief sociale premies, is in ons land 9 procent (2015) tegen gemiddeld 6,3 procent voor de EU-28. Het aandeel milieubelastingen en –heffingen in de ons omringende landen is beduidend lager dan in Nederland (9 procent): Verenigd Koninkrijk 7,4 procent, Duitsland 5,0 procent, Frankrijk 4,8 procent en België 4,7 procent.