13 juli 2017

Nieuwe LNG terminal Duitsland stap in diversificatie gas?

Gasunie en Vopak onderzoeken haalbaarheid terminal in Hamburg

Gasunie, Vopak en Oiltanking hebben plannen om een nieuwe LNG-terminal te bouwen in Hamburg en voeren daarvoor een haalbaarheidsonderzoek uit. De Europese Commissie heeft in het kader van de Europese mededingingsregels de bedrijven goedkeuring gegeven om een joint venture te vormen voor het opzetten en beheren van een LNG-terminal. Gasunie en Vopak hebben in 2012 Gate-terminal (capaciteit 12 mrd m3) gerealiseerd op de Maasvlakte in Rotterdam. Een nieuwe terminal kan een bijdrage leveren aan de diversificatie van het gasaanbod. Vraag is of er voldoende commitment van marktpartijen zal zijn om de noodzakelijke investering te doen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “een nieuwe LNG-terminal in Duitsland kan een bijdrage leveren aan de diversificatie van het gasaanbod. De Europese aardgasproductie neemt al jaren af. In Nederland nog eens versneld door de instelling van een productieplafond op het Groningenveld. Uit geopolitiek oogpunt is er de wens om minder afhankelijk te worden van Russisch gas, dat per pijpleiding wordt aangevoerd. Veel Europese LNG-terminals, waaronder Gate, hebben sinds de financiële crisis in 2009 (ver) onder hun capaciteit gedraaid. Maar op de gasmarkt zien we een convergerende prijsontwikkeling tussen Europa, Noord-Amerika en Azië, mogelijk gemaakt door LNG. Met een toenemend aanbod uit onder meer Australië en de Verenigde Staten en een afnemende vraag in Japan dat terug beweegt naar nucleair. Het feit dat Gasunie en Vopak plannen hebben om hun positie in LNG uit te breiden – overigens in Duitsland en kennelijk niet in Nederland – geeft aan dat er een positief sentiment is. De vraag is welke partijen bereid zijn zich langjarig te committeren aan het afnemen van capaciteit op de nieuwe terminal. En in welke mate. Er is immers voor marktpartijen nog voldoende capaciteit beschikbaar op bestaande terminals in de Noordwest-Europese regio. En zonder voldoende commitment zullen de initiatiefnemers niet bereid zijn te investeren.”

Meer informatie kunt u hier vinden. 

VEMW, 13 juli 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina