6 juli 2017

Prijsstrategie gericht op korte termijnmarkt loont

Resultaten VEMW Benchmark Energie Inkoop 2016 bekend

VEMW heeft de resultaten van haar achtste benchmark Energie-inkoop deze week beschikbaar gesteld aan de 250 deelnemende leden uit de industrie en zakelijke gebouwde omgeving. Het inmiddels gevestigde instrument is dit jaar ingrijpend geoptimaliseerd m.b.t. de klantvriendelijkheid, dataveiligheid en on-line toegankelijkheid. De belangrijkste conclusies: een inkoopstrategie gericht op korte termijn producten blijkt lonend, het zelfstandig inkopen leidt tot lagere kosten dan via een collectief en het aandeel groene stroom en gas groeit gestaag met binnenlands additioneel vermogen.

Benchmark
De VEMW Benchmark vergelijkt inkoopprijzen, gevolgde inkoop- en prijsstrategieën en prijzen voor de vergroening van de inkoop. Met de uitkomsten van de Benchmark krijgt een energiegebruiker - die energie zelf inkoopt of de inkoop ervan uitbesteedt - een goed beeld van zijn inkooppositie en kan de inkoopprestatie vergelijken met andere gebruikers met een vergelijkbaar profiel (bedrijfstijd) of strategie. Deze waardevolle informatie is een belangrijke aanvulling op marktprijzen, die door verschillende aanbieders worden gepubliceerd.

Resultaat
Aan de benchmark van de energie-inkoop over het kalenderjaar 2016 hebben 250 VEMW leden deelgenomen met een totaal verbruik van ruim 6 TWh elektriciteit en 25 TWh gas. Uit de resultaten kan worden afgeleid dat in de huidige markt een inkoopstrategie gericht op korte termijn producten loont. Het zelfstandig inkopen van elektriciteit en gas leidt nog steeds tot lagere energiekosten dan een collectieve inkoop, hetzij binnen een concern, hetzij buiten de eigen holding. Het aandeel groene stroom en groen gas groeit langzaam maar gestaag. Het lijkt erop dat de trend is ‘oranje-boven’ en ‘additionaliteit’: energie die in Nederland is opgewekt en recent toegevoegd aan het groene productiepark.

Optimalisatie
Om de drempel voor leden om deel te nemen te verlagen heeft VEMW geïnvesteerd in een ingrijpende optimalisatie van het uitvraag- en verwerkingsproces. De klantvriendelijkheid is vergroot door de benchmark on-line via een veilige SSL-verbinding toegankelijk te maken met een webbased invulformulier dat sneller en eenvoudiger in te vullen is. Daarnaast is ook de dataveiligheid verder verbeterd. Dat is voor deelnemers van groot belang omdat het om vertrouwelijke gegevens gaat die commercieel gevoelig zijn.  Leden kunnen contact opnemen met VEMW over deelname, de voorwaarden en de resultaten van de benchmark.

VEMW, 6 juli 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina