19 juni 2017

Oorzaak grote stroomstoring Amsterdam bekend

Verborgen ontwerpfout leidde tot ontbreken storingsreserve

De grote stroomstoring in de regio Amsterdam op 17 januari 2017 is veroorzaakt door een ontwerpfout op het 150 kV hoogspanningsstation Hemweg. Dit blijkt uit het onderzoek dat TenneT heeft gedaan naar de oorzaak van de grote stroomstoring. Na technisch falen van één component (potentiaalsturing) viel het hele hoogspanningsstation uit met grote gevolgen voor energiegebruikers in de hele regio. De ontwerpfout maakte dat het ontbrak aan de wettelijke vereiste van de enkelvoudige storingsreserve.

Storingsreserve
In de Elektriciteitswet ligt vast dat de betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten met een spanningsniveau van meer dan 110 kV moeten worden geborgd door een storingsreserve. Als een netcomponent uitvalt dient deze verstoring opgevangen te kunnen worden door minimaal één reservecomponent. TenneT heeft zelf onderzoek gedaan naar de oorzaak van de stroomstoring op 17 januari in Amsterdam en een toetsing gevraagd aan DNV-GL, dat de conclusie bevestigt. Uit de onderzoeken blijkt dat TenneT kennelijk onvoldoende op de hoogte was van het ontwerp van het station, stammend uit de tijd dat TenneT nog geen eigenaar van dit station was, maar regionaal netbeheerder Liander. Het systeem isoleerde namelijk niet enkel de foutplaats, maar stond zo ingesteld dat het breed ingreep. Hierdoor viel om 04:19 uur het hele hoogspanningsstation uit. Om 06:14 uur heeft TenneT het station weer onder spanning gebracht en kon, in goede samenwerking met Liander, de stroomvoorziening stapsgewijs worden hersteld.

Transparantie
Naar aanleiding van het ontdekken van deze ontwerpfout heeft TenneT alle overgedragen hoogspanningsstations bekeken en gebleken is dat dit ontwerp uniek was voor het station Hemweg. Het rapport met de bevindingen kan opgevraagd worden via tennetccc@tennet.eu.

TenneT geeft met het onafhankelijke onderzoek en de beschikbaarstelling daarvan openheid van zaken, maar de vraag is of het zich kan verschuilen achter het feit dat de ontwerpfout in het verleden en door een ander bedrijf is gemaakt. Immers, een netbeheerder dient al zijn systemen goed te kennen en te toetsen of de systemen voldoen aan de vereisten van onder meer de veiligheid en betrouwbaarheid.

Zakelijke energiegebruikers die langer dan een uur zonder stroom zijn komen te zitten hebben recht op compensatie, ook indien zij niet rechtstreeks zijn aangesloten op het netwerk van TenneT. Op de website van VEMW kunnen leden een schema vinden waarmee u kunt nagaan op hoeveel compensatie u kunt rekenen. VEMW adviseert zakelijke energiegebruikers, die zijn aangesloten op het net van TenneT, ook hun aansluit- en transportovereenkomst te raadplegen. Daarin zijn vaak afspraken gemaakt over schadevergoeding als gevolg van uitval van voorzieningen.

Bron: TenneT, 19 juni 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina