15 juni 2017

Europees Parlement steunt reductieplan non-ETS

Lidstaten volgende week aan zet

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met een ‘Effort Sharing Regulation’ reductieplan, om de emissies van CO2 met 30 procent te reduceren in de sectoren die niet onder het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS vallen. Volgende week zijn de lidstaten aan zet.

Flexibiliteit
Het Parlement heeft met grote meerderheid besloten de emissiereductie van 30 procent voor de periode 2021-2030 voor de non-ETS sectoren al in 2018 in te laten zetten in plaats van 2021. Komende maandag komen de milieuministers van de EU-lidstaten bijeen om tot een standpunt te komen. Voor Nederland is dat de staatssecretaris van IenM Dijksma. Zij heeft van de Tweede Kamer de boodschap meegekregen om de regeling te flexibiliseren, met mogelijkheden om de reductiedoelen zo doelmatig mogelijk te realiseren voor alle sectoren als geheel in plaats van rigide eisen per sector.

Bron: VEMW, 15 juni 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina