14 juni 2017

EZ: geen blokkade voor import gas uit VS

Geen reden noch mogelijkheid voor blokkade

Het staat marktpartijen in Nederland vrij om gas in te kopen waar en bij wie zij willen, in lijn met spelregels die gelden op de interne markt en voor het vrije verkeer van goederen. Minister Kamp (EZ) ziet geen reden noch een mogelijkheid om een blokkade op te werpen voor gas uit de Verenigde Staten of ten aanzien van schaliegas. Dat meldt hij de Tweede Kamer op vragen van de fracties van Groen Links, PvdD en SP.

Schaliegas uit de VS
Aanleiding voor de kamervragen was het bericht “Netherlands to get first US LNG cargo”, waarin staat dat rond 7 juni een scheepslading schaliegas de Rotterdamse haven komt binnenvaren. De kamerleden stellen dat de winning van schaliegas in de Verenigde Staten gepaard gaat met grote nadelen, waardoor het onwenselijk is dat daar  schaliegas wordt gewonnen en  in Nederland wordt geïmporteerd.

Markt
Minister Kamp geeft in zijn antwoord terecht aan dat het marktpartijen in Nederland vrij staat om gas in te kopen waar en bij wie zij willen. Het is aan marktpartijen om het gas te importeren, de bestemming van het gas te bepalen en door te verkopen. Daarbij is dus niet aan te geven of LNG uit de VS, dat zowel conventioneel gewonnen aardgas als schaliegas kan zijn, dat wordt gelost op de Gate terminal in Rotterdam bestemd is voor de Nederlandse gasmarkt of de ons omringende landen. Daarnaast kennen landen sovereiniteit als het gaat om de omgang met hun eigen bodemschatten. In de Verenigde Staten, maar ook in de Europese Unie. Zo is in het Verdrag van de Unie expliciet vastgelegd dat iedere lidstaat het recht heeft de voorwaarden voor de exploitatie van zijn energiebronnen te bepalen. Minister Kamp ziet geen reden noch een mogelijkheid om een blokkade op te werpen voor gas uit de Verenigde Staten of ten aanzien van schaliegas.

Bron: VEMW, 14 juni 2017
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina