12 juni 2017

ACM publiceert ontwerpbesluit conversietaak GTS

Vergroting transparantie en duidelijkheid kostentoewijzing

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een ontwerp codebesluit genomen waarin de voorwaarden wijzigen voor de wettelijke taak van Gasunie Transport Services (GTS) om de samenstelling van de gaskwaliteit te veranderen. VEMW zal het ontwerpbesluit bestuderen en een zienswijze indienen bij de ACM.

Wijziging
In de Transportcode Gas LNB dient volgens het ontwerpbesluit voor de afnemer inzichtelijk gemaakt te worden aan welke eisen een gas invoedingsverzoek dient te voldoen, op welke wijze de overeenkomst met GTS tot stand komt en wat contractueel dient te worden vastgelegd. Een invoeder van gas (entrypunt), niet alleen van aardgas, maar in toenemende mate ook van groen gas, moet voldoen aan specificaties die zijn vastgelegd in een ministeriële regeling. GTS heeft als landelijk netbeheerder de wettelijke taak om door behandeling (stikstofinjectie) of menging van aardgasstromen gas op afleverspecificaties (exitpunt) te brengen. Dat is van belang omdat de veiligheid van gasinstallaties van gasverbruikers niet in het geding mag komen en duidelijk moet zijn hoeveel energie een afnemer heeft ontvangen. Ook de afleverspecificaties zijn vastgelegd in een ministeriële regeling.

In de Tarievencode gas  wordt de afnemer inzichtelijk gemaakt hoe het tarief voor genoemde taak tot stand komt en uit welke kostencomponenten dit tarief bestaat. De verrekening van de energie op zowel een invoedpunt als een afleverpunt dient zorgvuldig te gebeuren. Die hoeveelheid energie wordt bepaald door een gastransportvolume en de calorische waarde van dat gas.

Zienswijze
VEMW zal het ontwerpbesluit bestuderen en een zienswijze indienen bij de ACM. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de transparantie en de toewijzing van kosten (allocatie). De ACM zal de ontvangen zienswijzen betrekken bij de vaststelling van het definitief besluit.

Bron: VEMW, 12 juni 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina