6 juni 2017

KWR: driekwart van het grondwater is verontreinigd

Nederlands grondwater weerspiegelt gebruik van chemicaliën

De kwaliteit van het grondwater in Nederland laat sterk te wensen over. Dat zegt onderzoeksinstituut KWR na een landelijke inventarisatie die zij uitvoerde. Bijna al het ondiepe grondwater bevat chemicaliën, aldus KWR. Dit betreft bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en andere verontreinigende stoffen. Hetzelfde geldt voor zo’n 40% van het diepe grondwater. Het is voor het eerst dat de verontreiniging zo breed in beeld is gebracht. Het onderzoeksinstituut gebruikte hiervoor de meetgegevens die door de provincies in 2015 en 2016 zijn verzameld.

In de helft van de grondwatermonsters zijn bestrijdingsmiddelen aanwezig. Zeventien procent van het grondwater voldoet niet aan de Europese norm van 0,1 microgram per liter. De grootste problemen zijn er in gebieden met bollenteelt en op de zandgronden van Noord-Brabant. Ook in grondwaterbeschermingsgebieden overschrijden drie bestrijdingsmiddelen de norm. Dit geeft volgens KWR aan dat de beperkende maatregelen voor het gebruik van deze toegelaten middelen nog onvoldoende tot het gewenste effect leiden. Geneesmiddelen zijn in een kwart van de grondwatermonsters aangetoond, het gaat vooral om fenazon en carbamazepine. In vijf procent van de gevallen was er sprake van een overschrijding van de signaleringswaarde voor drinkwater.

Volgens prof.dr. Annemarie van Wezel, principal scientist bij KWR moet het heersende beeld dat grondwater schoon is, op basis van het onderzoek worden bijgesteld. Van Wezel  geeft aan dat er nu nog steeds goed drinkwater kan worden gemaakt van het grondwater maar waarschuwt dat dit in de toekomst steeds moeilijker wordt vanwege de brede verspreiding van chemicaliën in grondwater. Volgens de onderzoeker is de oplossing gelegen in een combinatie van nieuwe technologie en vooral bronbescherming.

Het KWR-rapport is hier te vinden.

Bron: KWR