2 juni 2017

VEMW: geen invloed uitspraken Trump op transitie industrie

Uitvoering klimaatakkoord gaat onverminderd door

President Trump van de Verenigde Staten heeft aangekondigd af te willen van de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs omdat het nadelig voor de Amerikaanse economie zou zijn en de soevereiniteit van de Verenigde Staten zou aantasten. Dat is een tegenvaller, maar zal de uitvoering van het akkoord niet tegenhouden. Een aantal landen heeft aangegeven niet bereid te zijn tot aanpassing van het akkoord en versneld maatregelen te nemen. Ook vanuit het Amerikaanse bedrijfsleven is met teleurstelling gereageerd op het besluit van Trump. Amerikaanse staten hebben aangekondigd hun inspanningen in het kader van Parijs onverminderd voort te zetten. De gevolgen van de uitspraken van Trump lijken vooralsnog beperkt te zijn.

 

Klimaatakkoord
Eind 2015 hebben 186 landen het VN Klimaatakkoord in Parijs ondertekend. Daarvan hebben 147 landen het verdrag inmiddels geratificeerd, waaronder naast de VS ook China, Australië en de Europese Unie. Volgens het akkoord, met bindende en gemeenschappelijke afspraken, nemen landen maatregelen die ertoe moeten leiden dat de opwarming van de aarde deze eeuw niet meer dan 1,5 tot 2 graden Celsius bedraagt. Rijkere landen moeten kwetsbare landen financiële bijstand gaan geven om maatregelen te kunnen nemen. Nu vooralsnog weinig animo blijkt te zijn voor heronderhandeling van het akkoord lijkt opzegging de enig overgebleven optie. Echter, dan kan pas 4 jaar na ondertekening van het akkoord.

Akkoord?
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De aankondiging van president Trump is teleurstellend. Belangrijk is de brede steun die het klimaatakkoord heeft, zowel van de internationale gemeenschap als het bedrijfsleven. Wij voelen ons daarin gesterkt en zetten ons onverminderd in voor de transitie van de industrie in Nederland. Wij rekenen op het nieuwe kabinet om hiertoe de eerste concrete stappen te kunnen zetten.” 

Meer informatie kunt u hier vinden. 

Bron: VEMW, 2 juni 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina