9 mei 2017

Stijgende trend industriële productie zet door

Producentenvertrouwen op hoogste niveau in 9 jaar

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 4 procent hoger dan in maart 2016. Gemiddeld genomen lag de productie van de industrie in het eerste kwartaal van 2017 op het hoogste niveau ooit. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sectoren
De productie van de machine-industrie groeide met 12,8 procent het sterkst. Ook de productie van de chemische (+11,7%), de rubber- en kunststof- (+9,3%), de transportmiddelen- (7,3%) en metaalproductenindustrie (+4,1%) groeide sterker dan gemiddeld. De elektrische-apparatenindustrie  produceerde ook meer (+1,3%) dan een jaar eerder. Daarentegen produceerden de voedingsmiddelen- (-0,7%) en de farmaceutische industrie (-1,4%) minder dan in maart 2016.

Vertrouwen
Het producentenvertrouwen nam in april opnieuw toe en ligt op het hoogste niveau in ruim 9 jaar (+9% t.o.v. 2010). De industriële ondernemers in onze belangrijkste handelspartner Duitsland waren in april iets minder positief dan in maart. Ze zijn positiever over de huidige dan de verwachte bedrijvigheid, maar verwachten wel een stijging van de productie.

Bron: VEMW, 9 mei 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina