19 april 2017

Plafond gasproductie Groningen opnieuw omlaag

Toename seismiciteit rond Loppersum basis besluit

Vanaf 1 oktober 2017 moet het productieplafond  van het Groningenveld  met 10 procent omlaag. Dat heeft minister Kamp (EZ) besloten na advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de ontwikkeling van de seismiciteit in het Groningse gasveld. Het advies is ingegeven door de veiligheid.

Plafondverlaging
De nieuwe plafondverlaging volgt op een instemmingsbesluit eind september 2016 om de gaswinning uit het Groningenveld de komende vijf jaar te  beperken tot 24 miljard kubieke meter (bcm) per jaar. Enkel in koude winters en voor zover strikt noodzakelijk mag tot 6 bcm extra gas worden gewonnen. Streven daarbij is om te komen tot een zo vlak mogelijke winning met zo min mogelijk fluctuaties. Grondslag voor het besluit: een evenwicht tussen veiligheid, leveringszekerheid en schade. Jaarlijks is er een ijkmoment om te bezien of het besluit aangepast moet worden op grond van nieuw verworven kennis of verandering van feiten en omstandigheden.

Verandering  feiten en omstandigheden
Door de september 2016 genomen  maatregelen is het aantal bevingen in het Groningenveld als geheel meer dan gehalveerd en ook de zwaarte ervan is significant gedaald. Begin dit jaar gaf de minister nog aan geen reden te zien het plafond naar beneden bij te stellen. Rond Loppersum is recent echter de seismiciteit  – vanuit de verbeterde situatie – weer toegenomen. Als de seismiciteit rond Loppersum in de toekomst nog verder toeneemt, adviseert toezichthouder SodM om de gaswinning stapsgewijs terug te brengen, te beginnen met een reductiestap van 10 procent. Minister Kamp wacht daar niet op en heeft besloten per direct te starten met de voorbereiding om het productieplafond met 10 procent te verlagen.

Bron: VEMW, 19 april 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina