12 april 2017

Significante barrières Europese groothandelsmarkt gas

Grote verschillen tussen marktgebieden

Spelers op de groothandelsmarkt gas ervaren nog een groot aantal barrières, die per EU-lidstaat en marktgebied verschillen. Dat blijkt uit een studie onder gasmarktspelers (shippers, leveranciers, handelaren en de energie intensieve industrie)  die de Europese toezichthouder op de energiemarkten ACER heeft laten uitvoeren door adviesbureau Kantor. Doel van het onderzoek is bestaande barrières op de gas groothandelsmarkt te identificeren en vast te stellen als onderdeel voor het volgende ACER Markt Monitoringsrapport. ACER gebruikt de informatie om de implementatie van de Europese regulering (onder meer Network Codes)  te toetsen en eventueel aanbevelingen te kunnen doen over noodzakelijke  reguleringsaanpassingen.

Barrières
De meest significante barrières voor een goede gasmarkt werking zijn de hoogte van gastransporttarieven, met name voor korte termijn producten, een gebrek aan transparantie met betrekking tot de totstandkoming van die tarieven en regulatoire onzekerheid, een gebrek aan interconnectoren (fysieke infrastructuur) en harmonisatie tussen buurlanden en aanpalende TSO’s, het voorkomen van lange termijncontracten die de markt op slot zetten of op zijn minst hinderen, en het niet doeltreffend of doelmatig opzetten en opereren van handelsplatformen en een gebrek aan marktgebaseerde balanceringprocedures. Ook de beschikbaarheid en prijsstelling van korte termijn producten (day-ahead en within-day) wordt door marktspelers als een knelpunt ervaren.

Regionale verschillen
De best functionerende marktplaatsen liggen niet geheel toevallig in de belangrijkste gaslanden, Nederland (TTF)  en het Verenigd Koninkrijk (NBP) voorop, gevolgd door Duitsland (NCG en Gaspool), België (Zeebrugge), Frankrijk (PEG),  Italië (PSV) en Oostenrijk (CEGH Baumgarten). De markten van Spanje, Denemarken en Polen lijken zich in dit rijtje te gaan voegen. De overige lidstaten kennen geen of een zeer illiquide gasmarkt en problemen met betrekking tot financiële zekerstellingen op die markt.

VEMW gaat het rapport bestuderen, zal het in Europees verband bespreken met haar zusterorganisatie IFIEC Europe  en zal op 15 mei a.s. bijdragen aan een ACER workshop over de implementatie van de Network Code on Balancing.

Bron: VEMW, 12 april 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina