17 maart 2017

Gasunie transporteert meer gas tegen lagere kosten

Kwaliteitsconversie compenseert productie Groningengas

Gasunie heeft in 2016 met 1.236 TWh 5,6 procent meer gas getransporteerd gas dan in 2015. De omzet daalde met 5 procent naar 1.548 mln euro, de nettowinst van 553 naar 183 mln euro. Het ACM methodebesluit 2017-2021 leidt tot een bijzondere waardevermindering van 450 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van het netwerkbedrijf.

Kwaliteitsconversie
Door de verlaging van het plafond voor de winning van Groningengas is de behoefte aan inzet van kwaliteitsconversie, door menging van hoogcalorisch en laagcalorisch gas én de inbreng van stikstof in hoogcalorisch gas, met meer dan een kwart gestegen tot 23,4 mrd m3 in 2016. Het hoogste volume sinds 2003. Dat is nodig om de installaties van gebruikers van laagcalorisch gas, de huishoudens, een deel van de industrie en glastuinbouw en elektriciteitscentrales op een betrouwbare en veilige manier van deze gaskwaliteit te voorzien.

Omzet en nettowinst
De omzet van Gasunie daalde in 2016 met 5 procent naar 1.548 miljoen euro. Belangrijkste oorzaken:  doelmatigheidskortingen die door de toezichthouders in Nederland (ACM) en Duitsland (BNetzA) zijn opgelegd, en lagere capaciteitsverkopen doordat gasshippers deels verschuiven van lange termijn naar korte termijn capaciteitscontracten. De nettowinst bedraagt in 2016 183 miljoen euro, een afname van 370 miljoen euro ten opzichte van 2015. De belangrijkste reden voor deze daling is een bijzondere waardevermindering van 450 miljoen euro op het GTS transportnetwerk als gevolg van het GTS methodebesluit. Dit besluit van de ACM leidt tot lagere tarieven en inkomsten voor GTS voor de periode 2017- 2021. De genormaliseerde winst, exclusief de bijzondere waardevermindering, is gedaald met 32 miljoen tot 521 miljoen euro, met name door de lagere omzet. Gasunie stelt voor om over 2016 110 miljoen euro dividend uit te keren aan haar aandeelhouder, de Nederlandse Staat.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 17 maart 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina