13 maart 2017

ACM wil instrumenten om controle op netbeheerders te verbeteren

Doel: transparantie vergroten en kruissubsidiëring voorkomen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil meer instrumenten hebben om de netbeheerders in Nederland beter te kunnen controleren. Naast de instrumenten om de doelmatigheid van de kosten voor de wettelijke taken vast te kunnen stellen moet het ook mogelijk worden om kruissubsidiëring tussen de netbeheerder en haar zusterorganisaties in het netwerkbedrijf aan te tonen. Bijvoorbeeld via een separate boekhouding over die wettelijke taken. VEMW vindt het zorgelijk als zelfs de toezichthouder, ACM, vaststelt dat ze over te weinig instrumenten beschikt om tot transparantie te komen en mogelijke kruissubsidiëring vast te kunnen stellen. VEMW steunt het pleidooi van de ACM  van harte.

Commerciële activiteiten
In het kader van de energietransitie verrichten netwerkbedrijven zoals Alliander, Enexis en Stedin in toenemende mate commerciële activiteiten. Voorbeelden: de laadpaal voor elektrisch vervoer, elektriciteitsopslag in een wijkbatterij, een dongle om gecombineerd met de slimme meter tot energiebesparing te komen in huishoudens, et cetera. Hiermee treden deze netwerkbedrijven in concurrentie met commerciële marktspelers. Met één groot verschil: in hun groepsmaatschappij bevinden zich netbeheerders zoals Liander, Enexis en Stedin die de wettelijke taken verrichten met betrekking tot aanleg, onderhoud en beheer van de elektriciteits- en gasnetten. Hierdoor kan kruissubsidiëring tussen netbeheerder en netwerkbedrijf optreden met mogelijk financiële voordelen voor netwerkbedrijven ten opzichte van hun concurrenten. Gevolg: marktverstoring.

Transparantie
ACM stelt met VEMW vast dat er een gebrek aan transparantie is, waardoor de financiële stromen tussen genoemde partijen zich onttrekken aan het gezichtsveld van de toezichthouder én de markt. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “hoewel de huidige Elektriciteits- en Gaswet al sinds 2011 voorzien in een separate boekhouding over de wettelijke taken van de netbeheerder, is er slechts één netbeheerder die hier ook adequaat invulling aan geeft. We moeten jaar in jaar uit vaststellen dat er een groot verschil bestaat tussen de wettelijke rendementen die een netbeheerder mag maken en de financiële resultaten van de groepsmaatschappijen, met bijgevolg dividenduitkeringen aan de aandeelhouders (provincies en gemeenten) waar commerciële partijen in de markt alleen maar van kunnen dromen. Naar verluidt 2,3 mrd euro winst over de afgelopen 3 jaar en een gezamenlijk eigen vermogen van 10 mrd euro. Transparantie is hier echt noodzakelijk om zaken als kruissubsidiëring en overwinsten aan te kunnen tonen respectievelijk uit te kunnen sluiten. VEMW vindt het zorgelijk als zelfs de toezichthouder, ACM, vaststelt dat ze over te weinig instrumenten beschikt om tot transparantie te komen en mogelijke kruissubsidiëring vast te kunnen stellen. VEMW steunt het pleidooi van de ACM  van harte.”

Bron: VEMW, 13 maart 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina