6 maart 2017

Gasterra ziet gasverkoop significant dalen

Omzetdaling sneller dan afzetdaling

Gashandelsonderneming GasTerra heeft haar verkoopvolume in 2016 zien dalen naar 63,9 mrd m3 (bcm) (2015: 70,3 bcm). De omzet kwam uit op 9,9 mrd euro (2015: 14,7). Een daling met circa eenderde: van de afzet in 3 jaar tijd en van de omzet in 1 jaar tijd. Een gevolg van lagere gasprijzen en de gedaalde productie uit Nederlandse gasvelden, zowel het Groningenveld als de kleine velden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Gasterra over 2016.

Gasmarkt
Gas voorziet zowel in Europa als Nederland nog steeds in een aanzienlijk deel van de energiebehoefte. Hoewel in Europa de gasvraag al een aantal jaren afneemt – van een niveau van 500 bcm in 2010 naar zo’n 420 bcm nu – is de verwachting dat aardgas nog een aantal decennia een rol van betekenis zal spelen in de energiemix. Mogelijk met een opslag van de CO2 die vrijkomt bij het gebruik van aardgas (CCS).

Energietransitie
In het jaarverslag gaat Gasterra uitvoerig in op de energietransitie en de rol van gas daarin. De gassector heeft onder de vlag van de KVGN het concept Gas-op-Maat ontwikkeld. Gas alleen daar inzetten waar duurzamere alternatieven nog niet beschikbaar zijn. Een belangrijk uitvloeisel van deze benadering is dat GasTerra zich inzet om de productie van en handel in groen gas te bevorderen en mee te werken aan energietransitieprojecten.

Bron: VEMW, 6 februari 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina