3 maart 2017

Betrouwbaarheid elektriciteits- en gasnetten verbetert gemiddeld

Gemiddelden zeggen specifieke aangeslotene echter niet zoveel

Energiegebruikers hadden in 2016 gemiddeld 21 minuten geen stroom en 58 seconden geen gas. Dat is 17 respectievelijk 40 procent onder het vijfjaarlijks gemiddelde. Het aantal storingen nam met 2 procent licht toe. Een stroomstoring duurde in 2016 gemiddeld minder dan vijf kwartier, een gasonderbreking iets minder dan twee uur. Dit blijkt uit de jaarlijkse storingscijfers van branchevereniging Netbeheer Nederland. VEMW blijft pleiten voor meer transparantie over storingen, zowel onderbrekingen als hinderlijke spanningskwaliteit. Hoewel de gemiddelde cijfers een indicatie en een trend geven, zeggen ze een specifieke stroomverbruiker niet zoveel, want die kan veel vaker en langer zonder stroom zitten, zoals recente storingen in Amsterdam, de Ronde Venen en rond Mediapark Hilversum hebben laten zien.

Storing oorzaken
Net als in de afgelopen jaren is graafschade de belangrijkste oorzaak van storingen. In het laagspanningsnet was iets meer dan een kwart van de storingen het directe gevolg van graafschade. Sluimerend optredende schade - door werkzaamheden of graafschades uit het verleden - en veroudering c.q. slijtage zijn ook belangrijke veroorzakers.

Investeringen in betrouwbaarheid

Jaarlijks investeren de netbeheerders in Nederland zo’n 2 mrd euro in de elektriciteits- en gasnetten. In toenemende mate ook in ICT om de betrouwbaarheid van de netten te vergroten. Bijvoorbeeld door te monitoren en problemen vroegtijdig op te sporen, en opgetreden problemen sneller te verhelpen om de overlast voor aangeslotenen te beperken.

Leden van VEMW kunnen informatie over storingen en hun rechten bij opgetreden storingen vinden op de VEMW website.  Hier staat ook een schema waarmee u kunt nagaan op hoeveel compensatie u kunt rekenen. VEMW adviseert zakelijke energiegebruikers hun aansluit- en transport overeenkomst te raadplegen. Daarin zijn vaak afspraken gemaakt over schadevergoeding als gevolg van uitval van voorzieningen. Actuele informatie over eventuele storingen is te vinden op de landelijke website www.gasenstroomstoringen.nl. Aangeslotenen kunnen een actuele gas- of stroomstoring bij hun netbeheerder melden via 0800-9009.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 3 maart 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina