2 maart 2017

Uitbreiding rol netbeheerder en netwerkbedrijf onder voorbehoud

Uitbreiding alleen als dat echt nodig is

De rol van de netbeheerder en het netwerkbedrijf moeten louter uitgebreid worden als daartoe duidelijk aanleiding bestaat. Dat adviseert toezichthouder ACM de minister van Economische Zaken naar aanleiding van Kamervragen over de ruimte die het wetsvoorstel Voortgang EnergieTransitie (VET)aan netbeheerders en netwerkbedrijven biedt om nieuwe taken en activiteiten op te pakken. Ook VEMW heeft zich hierover kritisch uitgelaten.

Uitbreiding rollen, taken en activiteiten

De Minister heeft de ACM advies gevraagd over een mogelijke uitbreiding van de rollen, taken en activiteiten van zowel de netbeheerder, die wettelijke monopoloïde taken uitvoert m.b.t. het transport en de distributie van elektriciteit en gas, als het netwerkbedrijf, dat commerciële activiteiten in concurrentie uitvoert. ACM heeft een afwegingskader toegepast om tot haar advies te kunnen komen.

Netbeheerder
Uit het ACM afwegingskader volgt dat de rol van de netbeheerder alleen uitgebreid mag worden met een nieuwe taak of activiteit als het publieke belang van goed netbeheer het rechtvaardigt dat de netbeheerder de gewenste taak of activiteit uitvoert, of de betrokkenheid van de netbeheerder bij die taak of activiteit tijdelijk gewenst is, omdat de markt de activiteit - gelet op het publieke belang van de energietransitie - onvoldoende oppakt en dit probleem niet op andere wijze kan worden opgelost, en een gestructureerde afweging van maatschappelijke kosten en baten - voor korte en lange termijn - uitwijst dat dit verstandig is.

Netwerkbedrijf
Voor netwerkbedrijven volgt uit het afwegingskader dat verruiming van hun werkveld niet snel voor de hand ligt, omdat netwerkbedrijven geen wettelijke taken hebben en op basis waarvan zij publieke belangen behartigen. Wanneer een netwerkbedrijf op een markt actief wordt, kan dit leiden tot concurrentieverstoring. Bovendien kunnen de commerciële risico’s van de activiteiten van het netwerkbedrijf negatieve effecten hebben voor goede marktwerking en goed netbeheer.


Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 2 maart 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina