27 februari 2017

Risico op forse tariefstijgingen in Zeeland door overname Enduris

Gebrek aan synergievoordelen, risico op overbieden en tariefeffect voor rekening consument

De gas- en elektriciteitsnetten van regionale netbeheerder Enduris staan te koop. De verkoop moet energiebedrijf PZEM (het voormalige Delta N.V) voldoende reserves geven om de toekomst enigszins zeker te stellen. Recent deed netwerkbedrijf Alliander als eerste een niet-bindend bod op de netten van Enduris. VEMW vreest voor onnodige en onwenselijke tariefconsequenties o.a. vanwege gebrek aan synergievoordelen en een reëel risico op een te hoge overnameprijs.


De aandeelhouders van het voormalige Delta N.V. hebben medio december 2016 besloten om de gas- en elektriciteitsnetwerken in Zeeland te verkopen. De verkoop is de volgende stap om het geïntegreerde bedrijf te ontmantelen. Deze week werd ook al ingestemd met de verkoop van de consumententak van Delta.  De gas- en elektriciteitsnetwerken moet Delta voor 1 juli 2017 afsplitsen. De aandeelhouders hebben echter besloten dat het verstandiger is om de netten helemaal te verkopen en de opbrengst te gebruiken om hetgeen achterblijft in PZEM voldoende reserves te geven. Minister Kamp heeft eerder aangegeven dat de aandeelhouders met de verkoop dan Enduris 400 tot 600 miljoen euro kunnen ophalen.


Netwerkbedrijf Alliander heeft nu als eerste partij een niet-bindend bod gedaan op de gas-en elektriciteitsnetten. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Het verbaast ons ten zeerste dat de aandeelhouders van Alliander instemmen met een bod op een niet-aangrenzend netwerk. Er zijn  hierdoor namelijk weinig tot geen synergie voordelen te behalen. Hier lijkt eerder sprake te zijn van van emipre building; het simpelweg vergroten van een bedrijf zonder dat dit waarde creëert. Volgens ons is er daarom een reëel risico dat er teveel wordt geboden en synergievoordelen blijven liggen. De kosten van een overname zullen direct dan wel indirect voor rekening komen van de energieconsument. De verkoop aan een netbeheerder waarmee wel synergievoordelen behaald kunnen worden heeft dan ook onze voorkeur”. 


Ongeacht het gebrek aan synergie en het risico op teveel betalen maakt VEMW zich überhaupt zorgen over de ongewenste tariefeffecten van een overname voor aangeslotenen in Zeeland. Bij de uitruil van netwerken tussen Enexis en Liander in 2015 kwam aan het licht dat de wetgeving inzake tariefregulering geen ruimte biedt om rekening te houden met een overname of uitruil van netten. Afnemers in het overgenomen gebied worden simpelweg geconfronteerd met de fors hogere tarieven van de overnemende partij. Grünfeld: “Ook in dit geval zijn de tarieven van Liander veel hoger dan die van Enduris. Zeeuwse bedrijven zullen bij een overname door Alliander getroffen worden door een tariefstijging mogelijk van enkele tientallen procenten op lagere spanningsniveaus tot zelfs een verdriedubbeling van netwerkkosten op hogere netvlakken. De starre regels inzake tariefregulering leiden ertoe dat Zeeuwse aangeslotenen hiervoor niet gecompenseerd kunnen worden. Wij roepen de aandeelhouders van het voormalige Delta en van netwerkbedrijf Alliander dan ook op om nog eens heel goed naar de gevolgen van deze overname te kijken”. 


Bron: VEMW, 27 februari 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina