26 januari 2017

Koelwatergebruik: enquête en oprichting Koelwaterplatform

Naar verwachting worden in 2017 voorbereidingen getroffen voor de herziening van de BREF Industrial Cooling Systems (ICS). Dit document geeft een overzicht van de best beschikbare technieken met betrekking tot koeling in de industrie, en vormt de basis voor nationale wet- en regelgeving.  VEMW en de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) willen er samen voor zorgen dat de stem van de Nederlandse industrie doorklinkt bij de totstandkoming van de (nieuwe) BREF ICS.

Om die reden werken VEMW en SKIW aan een enquête voor industriële koelwatergebruikers die komend voorjaar bij koelwatergebruikers wordt uitgezet. Dit moet een beeld opleveren van problemen die bedrijven ervaren op het gebied van koelwater en, zo mogelijk, van oplossingen. De resultaten van de enquête worden ingebracht bij de herziening van de BREF ICS.

Tevens hebben de organisaties vergevorderde plannen om een koelwaterplatform op te richten. Doelstelling van dit platform is uitwisseling van kennis en ervaring tussen industriële koelwatergebruikers. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn onder meer legionellapreventie, biofilmgroei en milieuvriendelijke koelwater conditioneringsmiddelen.

Afgelopen week hebben wij VEMW-leden die koelwater gebruiken per e-mail en brief geïnformeerd, en gevraagd om deel te nemen aan de enquête die naar verwachting in maart wordt verspreid. Indien u koelwatergebruiker bent maar geen mail hebt ontvangen, of niet weet of uw bedrijf hierover benaderd is (bijvoorbeeld als uw organisatie meer vestigingen heeft waar ook koelwater wordt gebruikt), vragen wij u om contact met ons op te nemen. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs! Heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Roy Tummers, directeur water (rt@vemw.nl of 0348-484352).