16 januari 2017

Hogere energierekening door uitbreiding taken netbeheerders

Zorgen over misbruik van marktmacht

Wanneer het takenpakket van netwerkbedrijven als Alliander, Stedin en Enexis niet helder afgebakend wordt, kan dat leiden tot aanzienlijke kostenstijgingen voor energiegebruikers. Die zorg uiten VEMW en de Consumentenbond in een brief aan de Tweede Kamer, die morgen spreekt met partijen uit de energiesector over de rol van netwerkbedrijven in het kader van het Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (Wet VET). Vertegenwoordigers van consumenten zijn daarbij niet uitgenodigd.

Voortgang Energietransitie
Het Wetsvoorstel VET regelt een aantal onderwerpen die noodzakelijk zijn om de voortgang van de energietransitie te borgen, zoals de taakafbakening van netbeheerders en netwerkbedrijven in een gezamenlijke groepsmaatschappij. Op dit moment zorgen deze partijen voor het aansluiten van gebruikers en het transporteren van energie. Bij deze wettelijk toegekende taken ondervinden zij geen concurrentie, wat hen monopolisten maakt. Netwerkbedrijven verzetten zich tegen een inperking van hun taken en activiteiten, en willen aanvullende diensten kunnen aanbieden zoals het exploiteren van laadpalen, energieopslagsystemen of het aanbieden van energiebesparingsadviezen. Deze bedrijven misbruiken daarmee hun marktmacht, omdat zij met gereguleerde inkomsten risico’s kunnen nemen die een marktpartij niet kan nemen.

Kosten en kwaliteit
Voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening in de toekomst is een markt met een gelijk speelveld nodig met keuzevrijheid en zeggenschap voor burgers en bedrijven. Een gezonde markt die wordt gedreven door concurrentie en marktwerking, zorgt voor kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering, maar ook voor innovatie en technologische vernieuwing. Cruciaal in een versnelde transitie naar een duurzame energievoorziening.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “een verruiming van het takenpakket van netbeheerders en netwerkbedrijven verstoort de markt en remt de energietransitie af. Ruim een derde deel van de totale energierekening die energiegebruikers - consumenten en bedrijven - betalen gaat naar netbeheer. Het toekennen of toestaan van extra activiteiten aan netwerkbedrijven of netbeheerders leidt tot een onaanvaardbare stijging van deze kosten. VEMW roept samen met de Consumentenbond Tweede Kamerleden op hier paal en perk aan te stellen.”

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 16 januari 2017

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina