12 januari 2017

Watertarieven 2017: prijsontwikkeling laat wisselend beeld zien

Zoals ieder jaar heeft VEMW alle tarieven voor de zakelijke watergebruiker op een rij gezet

Afvalwaterzuivering: beperkte stijging gemiddeld tarief, tariefstijging bij acht waterschappen groter dan inflatie
Bedrijven die hun afvalwater door het waterschap laten zuiveren betalen daarvoor in 2017 gemiddeld iets meer dan in 2016: het gemiddelde tarief stijgt met 0,40%. Net als in eerdere jaren zijn er verschillen tussen de 21 waterschappen. Negen waterschappen hanteren dit jaar een hoger tarief dan in 2016. Grootste stijger is net als vorig jaar Hoogheemraadschap Rijnland met een stijging van maar liefst 6,63%. In acht van deze negen gevallen is de stijging van het tarief groter dan de inflatie (0,3%[1]). Dat is opvallend omdat er in 2012 een motie in de Tweede Kamer is aangenomen die erop neerkomt dat de waterschapsbelastingen zich slechts in lijn met de inflatie mogen ontwikkelen. Het aantal waterschappen dat een lager tarief hanteert is eveneens gelijk aan negen. De overige (drie) waterschappen houden het tarief gelijk. In 2017 is het aantal waterschappen opnieuw verminderd. De waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas zijn namelijk recent gefuseerd tot het nieuwe waterschap Limburg.

Drinkwater: wisselend beeld, gemiddeld tarief nagenoeg gelijk
Zes van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven houden het tarief in 2017 gelijk aan dat van 2016. Klanten van Waternet, Dunea en PWN gaan minder betalen. Waternet verlaagt het tarief met ruim 5%. Alleen zakelijke klanten van Oasen gaan meer gaan betalen. Brabant Water is net als in 2016 drinkwaterwaterleverancier met het laagste integrale tarief. Grootgebruikers die 100.000 kubieke meter drinkwater afnemen van Brabant Water betalen € 0,61 voor één kubieke meter. In het geval zij deze hoeveelheid bij PWN zouden inkopen, zouden zij daar € 1,28 voor moeten betalen. Dat is meer dan het dubbele. Daarmee is PWN de duurste drinkwaterleverancier. Het gemiddelde (integrale) tarief dat drinkwaterbedrijven in 2017 aan grootgebruikers in rekening brengen voor een kubieke meter drinkwater  (€ 0.91) wijkt niet af van dat van 2016.

Grondwater: tarieven blijven veelal gelijk, echter forste stijging provincie Friesland
Bedrijven die meer dan 150.000 m³ grondwater onttrekken, betalen daarvoor een heffing aan de provincie. Het tarief van deze provinciale grondwaterheffing blijft in 2017 in acht provincies gelijk aan het  tarief van 2016. In de provincies Limburg en Friesland stijgt het tarief. In Friesland stijgt het tarief fors (17%). De provincie Zuid-Holland verlaagt het tarief met maar liefst 55%. In deze provincie is sprake van een zeer beperkt aantal grondwateronttrekkingen voor zakelijk gebruik.

Bron: VEMW, 12 januari 2017


[1] Bron: CBS