5 januari 2017

Plafond gaswinning Groningen blijft 24 mrd m3

Voorlopig geen aanleiding voor lager plafond

De gaswinning in Groningen hoeft in afwachting van een definitieve uitspraak niet verder teruggebracht te worden dan 24 mrd m3, zijnde het winningsplafond uit het gasbesluit dat het kabinet september 2016 genomen heeft. Dat is de uitspraak van de Raad van State na afweging van alle betrokken belangen.

Rechtszaak
Enkele inwoners van de provincie Groningen hadden de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gevraagd de gaswinning helemaal stop te zetten of de gaswinning terug te brengen naar ten hoogste 12 mrd m3 per jaar, omdat de gaswinning tot financiële schade en aanzienlijke veiligheidsrisico’s leidt. Bovendien hebben de aardbevingen geleid tot een groot gevoel van onveiligheid onder de inwoners van de provincie Groningen.

Uitspraak
De voorzieningenrechter stelt in zijn uitspraak voorop dat “een voorlopige voorzieningenprocedure zich niet goed leent voor een definitief oordeel over de rechtmatigheid” van het besluit. Een grondige beoordeling van alle bezwaren vergt nader onderzoek, en dat kan niet in deze spoedprocedure. De voorzieningenrechter is daarom nu tot een voorlopig oordeel gekomen op basis van alle betrokken belangen: er is geen aanleiding om de gaswinning helemaal stop te zetten of verder te beperken dan de 24 mrd m3/jaar die met het besluit van de minister gewonnen mag worden.

De Afdeling bestuursrechtspraak houdt naar verwachting in mei of juni 2017 een rechtszitting waarop zij alle 25 beroepschriften tegen het gaswinningsbesluit uitgebreid zal behandelen. Daarna zal zij een definitieve uitspraak in deze zaak doen. De definitieve datum van de rechtszitting wordt in februari bekendgemaakt.

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 5 januari 2017
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina