21 december 2016

VEMW publiceert overzicht nettarieven 2017

Zorgpunten: tariefstijgingen, onzekerheid en precarioheffingen

Toezichthouder ACM heeft de maximumtarieven gepubliceerd voor de diensten van de landelijke netbeheerders TenneT en GTS, en de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis, en Stedin. VEMW stelt de elektriciteitsnettarieven en gasnettarieven voor haar leden weer beschikbaar in handige overzichten op haar website, alsmede de belastingtarieven.

Zorgelijk zijn de tariefstijgingen van landelijk netbeheerder TenneT, de onzekerheid over de definitieve GTS-tarieven en de doorbelasting van gemeentelijke precarioheffingen in de tarieven van de regionale netbeheerders.

Flinke tariefstijgingen van TenneT
De netkosten van TenneT stijgen fors. Een stijging van 40 mln. euro op een toegestane maximale omzet van 508 mln. euro komt onder meer door grote investeringen van TenneT in uitbreiding van de hoogspanningsnetten. De stijging wordt met 174 miljoen euro gedempt doordat TenneT ongebruikte opbrengsten gebruikt uit veilingen van capaciteit op grensverbindingen om de transporttarieven te verlagen. VEMW is van mening dat de toezichthouder de tarievenstijging verder zou moeten dempen. Afnemers moeten dubbel betalen voor het financieringsrisico van TenneT, via de risico-opslag in de kapitaalslastenvergoeding WACC en het in rekening brengen van de geschatte vermogenskosten voor investeringen van nationaal belang, die nog niet in gebruik zijn genomen. ACM gaat echter niet mee in de zienswijze van VEMW.

Tarieven GTS

De ACM bevriest de 2016-tarieven van landelijk gasnetbeheerder GTS totdat definitieve tarieven vastgesteld kunnen worden voor 2017. Dat gaat naar verwachting per 1 juli 2017 gebeuren op basis van het Methodebesluit 2017-2021, de nieuwe grondslag om de doelmatige kosten van GTS vast te stellen. Dat besluit is vertraagd omdat ACM - naar eigen zeggen - zorgvuldigheid verkiest boven snelheid.

Regionale netbeheerders
De grote tariefveranderingen voor het regionale netbeheer in 2017 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de precarioheffing, de doelmatigheidsfactor en een eenmalige correctie. De grootste zorg gaat uit naar de tariefontwikkelingen die worden gedreven door precario. Zo ontvangt netbeheerder Liander alleen al voor haar elektriciteitsnetten heffingen die optellen tot 140 mln euro; ruim 10 procent van haar toegestane omzet.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij zijn verheugd over het feit dat toezichthouder ACM ons tegemoet komt in onze kritiek op het geven van een adequate reactie, op onze bezwaren over de tariefvoorstellen. Zorgelijk blijft met name de forse stijging van de tarieven van TenneT. ACM is helaas niet meegegaan in onze suggestie om een groter deel van de veilinggelden te gebruiken om de tariefsprong verder af te vlakken. Dat geld is door de marktspelers opgebracht en zou ingezet kunnen worden om transportcapaciteit op de grensverbindingen te vergroten of nettarieven te verlagen. Daarnaast is het jammer dat er tot juli 2017 onzekerheid blijft over de definitieve GTS-tarieven. Ronduit zorgelijk is dat de tariefontwikkeling van de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis en Stedin in toenemende mate gedreven wordt door de doorbelasting van gemeentelijke precarioheffingen.”

 

Bron: VEMW, 21 december 2016
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina