13 december 2016

Wetsvoorstel precarioheffing gemeenten onacceptabel

Overgangsregeling contraproductief voor uitvoering energiebeleid

Het wetsvoorstel over de precarioheffingen die gemeenten in rekening mogen brengen bij gebruikers van de ondergrond, zoals energienetbeheerders en drinkwaterleidingbedrijven, leidt tot een ongebreidelde extra kostenpost van 1,3 mrd euro, optellend tot zo’n 3 mrd euro in 10 jaar. Op te brengen door alle elektriciteits-, gas- en watergebruikers in Nederland, ongeacht in welke gemeente zij gevestigd zijn en of deze gemeente precario heft. VEMW vindt dit onacceptabel en contraproductief voor de uitvoering van het energiebeleid en de energietransitie.

Precario
Precario is een belasting die door gemeenten wordt geheven als vergoeding voor het gebruik van openbare grond door netwerkbedrijven. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel voorgelegd om de precarioheffingen door gemeenten vanaf 1 januari 2017 voor 10 jaar te bevriezen op het niveau van 2016, om deze daarna te gaan afschaffen voor nutsnetwerken. Volgens het wetsvoorstel mogen niet alleen pakweg 90 van de 390 Nederlandse gemeenten die voor 2016 precario hieven deze nog 10 jaar lang in rekening brengen, maar ook 70 gemeenten die voornemens zijn precario te gaan heffen, bijvoorbeeld wanneer zij dit in een gemeentelijke verordening hebben aangegeven te kunnen gaan doen.  Gevolg: het aantal gemeenten dat precariobelasting in rekening brengt bij de netbeheerders stijgt en daarmee ook de kosten de komende jaren, met zo’n 1,3 mrd euro tot 3 mrd euro. De netbeheerders belasten deze kosten door aan hun klanten, zo blijkt ook uit de elektriciteits- en gastransporttarieven 2016 en 2017.

Contraproductief
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “VEMW is onaangenaam verrast met de veel te ruime overgangsregeling voor de gemeenten om nog 10 jaar lang kosten in rekening te brengen bij de gebruikers van de energie- en waterinfrastructuur in Nederland. Nu blijkt dat het aantal gemeenten dat gebruik mag maken van de overgangsregeling stijgt van 90 naar 160 gemeenten. De kosten die in rekening gebracht worden dienen louter om de gemeentelijke begrotingen rond te krijgen en staan in geen enkele verhouding met daadwerkelijke kosten die gemaakt worden. De netbeheerders rekenen de precariokosten toe aan alle netgebruikers in hun voorzieningsgebied, ongeacht in welke gemeente die netgebruiker aangesloten is en of die betreffende gemeente wel of niet precario heft. Het voorstel werkt contraproductief voor de uitvoering van het energiebeleid. Dat beleid met het systeem van regulering van de netwerken leidt tot efficiëntere kosten voor de energiegebruikers. Door de precarioheffing ziet die gebruiker de kosten echter niet dalen maar stijgen. Dat is ook fnuikend voor de energietransitie: de euro kan maar een keer uitgegeven worden en één ding weten we zeker: de precario is daar geen bijdrage aan. VEMW roept het Parlement dan ook op om de wettelijke grondslag voor precarioheffingen alsnog aanzienlijk aan te scherpen.”

Bron: VEMW, 13 december 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina