24 november 2016

Verontwaardiging over dreigende lastenstijging door precariobelasting

Kosten niet in relatie tot gebruik infrastructuur

De tarieven van de beheerders van ondergrondse infrastructuur, zoals de elektriciteits- en gasnetbeheerders en de drinkwaterleidingbedrijven, dreigen door precarioheffing flink te gaan stijgen. VEMW maakt zich zorgen over de tariefontwikkelingen die worden gedreven door precario. Op dinsdag 22 november besteedde het Algemeen Dagblad uitgebreid aandacht aan het onderwerp.

Precario
Precario is een belasting die door gemeenten wordt geheven als vergoeding voor het gebruik van openbare grond door netwerkbedrijven. Uit de tarievenvoorstellen van netbeheerders blijkt dat zij hun tarieven komend jaar flink gaan verhogen als gevolg van de precariobelastingen. VEMW vindt dit onacceptabel. Bedrijven worden in toenemende mate met kosten opgezadeld die niet in relatie staan tot het gebruik van de infrastructuur waarover de belasting wordt geheven. De netbeheerders rekenen de precariokosten toe aan alle netgebruikers in hun voorzieningsgebied, ongeacht in welke gemeente die netgebruiker aangesloten is en of die betreffende gemeente wel of niet precario heft.

Wetsvoorstel
In juni nog kwam minister Plasterk van Binnenlandse Zaken met een wetsvoorstel om de precarioheffingen door gemeenten vanaf 1 januari 2017 voor 10 jaar te bevriezen op het niveau van 2016, om deze daarna te gaan afschaffen voor nutsnetwerken. VEMW was blij met de toezegging om de precarioheffing op nutswerken af te schaffen, maar sprak zich uit tegen de lange overgangstermijn én het loslaten van het vertrekpunt van 10 februari 2016.

Volgens het wetsvoorstel mogen niet alleen gemeenten die voor die datum van 10 februari 2016 precario hieven deze nog 10 jaar lang in rekening brengen, maar ook gemeenten die voornemens zijn precario te gaan heffen.  Gevolg: het aantal gemeenten dat precariobelasting in rekening brengt bij de netbeheerders steeg exorbitant in 2016, en daarmee tevens de kosten die doorberekend worden aan bedrijven. VEMW heeft het kabinet verzocht om de wettelijke grondslag voor precarioheffingen alsnog aan te scherpen, en toezichthouder ACM om een verrekening van precariokosten toe te passen die past binnen Europese regels voor netwerktarieven.

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 24 november 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina