16 november 2016

ACM bevriest 2016 tarieven GTS

Definitieve tarieven rond mei 2017

De Autoriteit Markt en Consument (ACM) bevriest de 2016 tarieven van landelijk gasnetbeheerder GTS totdat definitieve tarieven vastgesteld kunnen worden voor 2017. Dat gaat gebeuren op basis van het Methodebesluit 2017-2021, de nieuwe grondslag om de doelmatige kosten van GTS vast te stellen. Dat besluit is vertraagd omdat ACM – volgens eigen zeggen - zorgvuldigheid verkiest boven snelheid.

De inkomsten van de netbeheerders worden gereguleerd omdat zij monopolist zijn in de uitvoering van wettelijke taken en daarbij geen concurrentie ondervinden. De netbeheerders worden geprikkeld om efficiënt te werken door ze een  doelmatigheidskorting (X-factor) op te leggen. De grondslag hiervoor is vastgelegd in zogenaamde methodebesluiten, die elke 3 tot 5 jaar worden vastgesteld door de ACM.  Deze reguleringsmethodiek moet bijdragen aan het uiteindelijk in rekening brengen van redelijke gas- en elektriciteitstarieven voor bedrijven en consumenten, en het voorkómen van overwinsten voor de netbeheerder. De maximum tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de ACM.

Bij de methode van regulering van GTS wordt voor de periode 2017-2021 voor het eerst een combinatie van omzetregulering (geen volumerisico) met een kostenbenchmark toegepast. Omzetregulering wordt in veel EU-lidstaten toegepast en inmiddels is een dataset beschikbaar om transmissienetbeheerders zoals GTS onderling te vergelijken (‘benchmarken’). Dat gebeurt door hun prestaties (‘output’) te relateren aan de totale gemaakte kosten, dus zowel de kapitaalslasten (CAPEX) als de operationele kosten (OPEX). De benchmark methode geeft enerzijds zekerheid aan investeerders in de gasinfrastructuur en zorgt er anderzijds voor dat de door afnemers op te brengen totale inkomsten in lijn zijn met de efficiënte eindkosten. Dit vraagt om een grondige analyse, waarbij ACM heeft aangegeven zorgvuldigheid te verkiezen boven snelheid.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij delen de keuze van de ACM om zorgvuldigheid te verkiezen boven snelheid. De kostenbenchmark van Europese transmissiesysteembeheerders - waaronder GTS - is een mooi maar ook ingewikkeld en nieuw instrument om te komen tot doelmatige kosten en daarvan afgeleide tarieven. Dat dit resulteert in een vertraging bij de vaststelling van de definitieve tarieven voor GTS in 2017 weegt ons inziens op tegen het feit dat nu een grondslag wordt gelegd die langjarig een uitwerking zal hebben op de operationele kosten voor gasafnemers. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij definitieve tarieven rond mei 2017, die per 1 juli 2017 zullen ingaan. De afwijking tussen deze definitieve tarieven en de in rekening gebrachte 2016 tarieven van het eerste halfjaar worden vanzelfsprekend verrekend, naar verwachting over de tweede helft van 2017.”

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 16 november 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina