7 november 2016

VEMW vraagt aandacht voor transparantie nettarieven

Onacceptabele precarioheffing gemeenten treft afnemers

Toezichthouder ACM heeft onlangs de voorstellen voor de nettarieven 2017 van de regionale netbeheerders elektriciteit en gas gepubliceerd. In haar zienswijze vraagt VEMW onder andere aandacht voor transparantie en herleidbaarheid en de ongebreidelde precarioheffingen van gemeenten.

Transparantie
Nettarieven moeten een afspiegeling zijn van de werkelijk gemaakte kosten van de netbeheerder voor zover die economisch verantwoord en efficiënt zijn. Daarnaast moeten tarieven transparant en niet-discriminatoir zijn . Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het is voor ons onmogelijk om op basis van de gepubliceerde tariefvoorstellen te beoordelen of er alleen sprake is van werkelijk gemaakte en efficiënte kosten, omdat over die kosten geen informatie beschikbaar is. Volgens de wet moeten netbeheerders een uitgebreide en afzonderlijke boekhouding voor het beheer van de netten uitvoeren en publiceren. De grote tariefveranderingen in 2017 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de precarioheffing, de doelmatigheidsfactor en een eenmalige correctie, maar welke factor in welke mate bijdraagt is voor ons niet te herleiden. Wij willen dat ACM uitlegt waarom tarieven stijgen of dalen en hoe grote verschillen tussen netbeheerders te verklaren zijn.”

Precario
VEMW maakt zich ernstig zorgen over de tariefontwikkelingen die worden gedreven door precario. Zo ontvangt netbeheerder Liander alleen al voor haar elektriciteitsnetten heffingen die optellen tot 140 mln euro. Dat is ruim 10 procent van de toegestane omzet van Liander. Grünfeld: “wij vinden het onacceptabel dat gemeenten willekeurig en in toenemende mate precarioheffingen in rekening brengen bij netbeheerders. Ook de verrekening van precariokosten in de nettarieven stellen we ter discussie omdat die niet kosten veroorzakend noch kosten reflectief is, en daarmee strijdig met Europese regels. De kosten zijn ondoorzichtig, discriminatoir en niet-beïnvloedbaar, willekeurig vastgesteld en worden doorbelast naar alle afnemers van elektriciteit en gas in het gehele voorzieningsgebied van een netbeheerder. Los van de gemeente waarin de afnemer zijn aansluiting heeft. Wij verzoeken het Kabinet om de wettelijke grondslag voor precarioheffingen alsnog aan te scherpen en toezichthouder ACM om een verrekening van precariokosten toe te passen die past binnen Europese regels voor netwerktarieven.”

Bron: VEMW, 7 november 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina