2 november 2016

Tweede Kamer wil af van gasaansluitplicht

Keuze onthoudt afnemer toegang tot de energiemarkt

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een motie om de gasaansluitplicht te schrappen uit de Gaswet. Dat moet gelden voor zowel nieuwe aansluitingen als bestaande. Gemeenten moeten een centrale rol krijgen in het maken van de keuzes. Minister Kamp moet dat in zijn Energieagenda die naar verwachting in december verschijnt uitwerken. VEMW stelt vraagtekens bij deze politieke keuzes.

Fossiel
Idee achter de motie is het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De keuze van de indieners van de motie om dit te realiseren valt daarbij op het ingrijpen in de infrastructuur. Bij nieuwbouw van woningen e.d. wordt geen gasdistributienet aangelegd. Bij bestaande distributienetten die gerenoveerd moeten worden kan gekozen worden voor de mogelijkheid dit niet te doen maar te investeren in alternatieven zoals stadsverwarming of ‘all-electric’. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “deze motie roept veel vragen op. Zo is de vraag hoe een en ander zich verhoudt tot de vrije leverancierskeuze, en welk afwegingskader wordt gehanteerd om beslissingen te nemen ten aanzien van energiedragers zoals ‘all-electric’, groen gas en biogas, en warmte. Lastige afwegingen en problemen die zich – opnieuw - niet lenen om per motie te worden opgelost. De vraag is ook of een gemeente die zich uitroept tot aardgasvrije gemeente dat daadwerkelijk zal zijn. Immers, in de transitie naar een koolstofarme energievoorziening kunnen we vooralsnog niet zonder fossiele brandstoffen.”

Markttoegang
Volgens de Europese regulering hebben afnemers recht op een vrije toegang tot de energiemarkt. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de door de Kamer aangenomen motie roept de vraag op in hoeverre die toegang wordt ingeperkt als afnemers geen recht meer hebben op een aansluiting. Die aansluiting hebben zij immers nodig om gebruik te kunnen maken van de energiemarkt, in dit geval de gasmarkt. In verschillende rechtszaken hebben we gezien dat dit recht op een vrije toegang tot de markt fundamenteel is in de Europese regulering. Gelet op dit punt en het punt van het uitsluiten van opties kijken we met grote belangstelling naar de voorstellen die de minister zal doen in zijn Energieagenda, die het beleid voor de komende jaren uiteenzet.”

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 2 november 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina