24 oktober 2016

Beheerprotocol groen gas invoeding

Invulling aan borging wettelijke eisen

Netbeheer Nederland (NN) en Groen Gas Producenten (VGGP) hebben een beheerprotocol opgesteld voor de invoeding van groen gas in de aardgas distributienetten. Het beheerprotocol heeft drie doelen, namelijk het zekeren van de veiligheid van de netgebruiker (burger, bedrijf, instelling), het  beschermen van de gasinfrastructuur en het accommoderen van de energietransitie.

In 2015 is door 25 groen gas producenten ruim 65 miljoen m3 (660 GWh) groen gas opgewekt en ingevoed op distributienetten. Verwacht wordt dat op termijn maximaal 2 tot 3 mrd m3 groen gas geproduceerd en ingevoed gaat worden. Ter vergelijking: het binnenlandse verbruik van aardgas bedraagt zo’n 40 mrd m3. Groen gas dat wordt ingevoed moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden die gesteld worden in de Ministeriële Regeling Gaskwaliteit. Het protocol beschrijft welke controles wanneer uitgevoerd moeten worden om te borgen dat het groene gas aan de wettelijke eisen voldoet. Invoeders van groen gas kunnen met hun regionale netbeheerder contact opnemen over de wijze  en de termijn waarop het protocol operationeel wordt.

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 24 oktober 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina