18 oktober 2016

Deltalinqs en VEMW-enquête ecologische effecten koelwaterintrek

Grote onttrekkingen van koelwater kunnen van invloed zijn op de ecologische toestand van watersystemen. Met name de visstand is kwetsbaar. In de wetgeving zijn richtlijnen geïmplementeerd die invloed hebben op het gebruik van oppervlaktewater als koelwater. Van veel waterlichamen is echter weinig bekend over de visstand.

Om uitsterven van vissoorten te voorkomen en om niet uit de pas te lopen met de doelen van de Kader Richtlijn Water is de toelaatbare afname ten gevolge van de cumulatieve onttrekking vastgesteld op 10% van de in het waterlichaam aanwezige vispopulatie. Er is een taak weggelegd voor de beheerder om per waterlichaam de cumulatieve bijdrage van bedrijven na te gaan en te bepalen of er geen overschrijding heeft plaatsgevonden.

In het Rotterdamse haven- en industriegebied is het effect van verschillende parameters mogelijk te ruim ingeschat. Meer informatie is wenselijk om een beter beeld te krijgen van de beschikbare ruimte voor onttrekking van oppervlaktewater. Voorkomen moet worden dat het gebied in de toekomst op het spreekwoordelijke slot gaat en er extra aanscherpingen van bestaande installaties (onnodig) opgelegd worden. Input vanuit het bedrijfsleven is derhalve gewenst. Een gebiedsgerichte aanpak kan mogelijk efficiënter zijn en Deltalinqs alsmede VEMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water) kijken serieus naar een dergelijke aanpak. Daarom is er een enquête opgezet om meer informatie te krijgen. Deltalinqs en VEMW doen een beroep op bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied die koelwater innemen om te participeren. De digitale enquête is tot 9 november 2016 actief en input wordt anoniem verwerkt. Meer informatie vindt u Meer informatie vindt u hier.

Klik hier voor toegang tot de digitale enquête.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roy Tummers, directeur Water (0348-484 352)

Bron: VEMW, 18 oktober 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina