6 oktober 2016

Verplichtingen voor energiebesparing industrie

Invulling volgt op Energieverkenning NEV2016

De één-op-één afspraken met de energie-intensieve industrie om te komen tot een additionele energiebesparing van 9 PJ “hebben niet tot gewenste resultaat geleid”. “De deadline van 1 oktober is niet gehaald. Er zal dus een verplichting moeten komen, want het moet nu wel gebeuren”. Dat meldde minister Kamp (EZ) in een Algemeen Overleg met de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Een invulling van de verplichting wordt nog uitgewerkt door de minister. VEMW is ongerust over de ontstane situatie.

Energieakkoord
Volgens de minister is in het SER Energieakkoord voor Duurzame Groei (oktober 2013) afgesproken dat de energie-intensieve industrie 9 PJ aan additionele energiebesparing zou moeten realiseren. Additioneel aan de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het MEE-convenant. Waar dat convenant een sectorafspraak is, moet de additionele afspraak van 9 PJ ingevuld worden door 1:1-afspraken met specifieke bedrijven uit de sectoren zoals de staal- en metaalindustrie, de (petro)chemie en de papierindustrie. In het SER Energieakkoord zijn ook afspraken gemaakt over financiële instrumenten die de extra inspanningen mogelijk moeten maken, maar onduidelijk is wat de status van die afspraken zijn.

Eén doelstelling
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het overleg tussen VNO-NCW en minister Kamp heeft niet tot overeenstemming geleid. Hoewel VEMW niet is betrokken bij dit overleg tussen de industrie en de overheid, volgen wij de ontwikkelingen nauwlettend en zijn wij ongerust over de ontstane situatie. De minister kondigt nu een verplichting voor energiebesparing aan. Dat verhoudt zich slecht tot het principe en de keuze om één van de drie klimaatdoelstellingen leidend te maken. Dat is - en blijft wat ons betreft - CO2-reductie. De doelstellingen van hernieuwbare energie en energiebesparing zijn daaraan volgend. Voor dit moment wachten wij de invulling van de minister af, en zijn benieuwd naar de data en kennis die de Nationale Energieverkenning 2016 en de evaluatie van het Energieakkoord opleveren. Volgens de minister worden die nog deze maand gepubliceerd.”

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 6 oktober 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina