12 september 2016

Commissie zet stap in betrouwbaarheid Europese gasmarkt

Afspraken moeten betrouwbaarheid verbeteren

De Eurocommissarissen Šefčovič (Energie) en  Cañete (Klimaatactie) hebben vrijdag jl in Boedapest met energieministers van 15 EU-lidstaten uit de Centraal- en Zuidoost-Europese regio concrete afspraken gemaakt om de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de gasvoorziening in de Europese Unie te verbeteren. Dat is ook voor Nederland van belang. Zonder maatregelen in de regio kunnen in geval van geopolitieke crises Nederlandse gasverbruikers meer dan in het verleden geraakt worden, onder meer door het terugschroeven van de Groningse gasproductie.

Doel
Met de nieuwe afspraken bouwt de Europese Commissie voort op de stappen die sinds 2015 genomen zijn door de zogenaamde ‘Central Eastern and South-Eastern European Gas Connectivity’ (CESEC) High Level Group. Belangrijk uitgangspunt is de realisatie van een EU-brede interne gasmarkt. Doel is het realiseren van een betrouwbare en betaalbare energievoorziening die toegankelijk is voor meer burgers en bedrijven in de EU. Met marktpartijen is ook gesproken over samenwerking op de elektriciteitsmarkt, de realisatie van hernieuwbare energie en energiebesparing.

Maatregelen
Waar in Noordwest-Europa de gasmarkt al enige jaren goed functioneert, is dat nog lang niet het geval in de Centraal- en Zuidoost-Europese regio. In een aantal landen is er maar één leverancier, waarbij de prijs niet door marktwerking tot stand komt maar bij dictaat. Om die situatie te verbeteren wordt onder meer gewerkt aan het realiseren van voldoende interconnectiecapaciteit en  de aanleg van vloeibaar gasterminals (LNG) in de regio. Partijen die gas invoeren in de Europese Unie moeten zich houden aan de spelregels die gelden op de Europese energiemarkt, waarbij uitgangspunten als een vrije toegang tot producten en diensten, een gelijk speelveld voor marktpartijen, transparantie en non-discriminatie centraal staan.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De afspraken zijn ook voor Nederland van belang. In geval van – geopolitieke - crises zoals een paar jaar geleden in Oekraïne en Georgië, moeten EU-lidstaten uit solidariteit maatregelen nemen die de ontstane crisis mee helpen oplossen. Dit kan gevolgen hebben voor de voorzieningszekerheid en de betaalbaarheid in eigen land. Wij vinden het daarom van belang dat alle EU-lidstaten, net als onder meer Nederland, preventief alle maatregelen nemen die nodig zijn om de voorziening in eigen land en hun regio veilig te stellen. Dat vraagt investeringen in de infrastructuur maar ook maatregelen om de marktwerking te verbeteren. Dat is de doelmatigste waarborg om te komen tot een betrouwbare voorziening. Het terugdraaien van de Groningse gasproductie versterkt overigens het genoemde belang.”

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 12 september 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina