10 augustus 2016

EZ keurt investering GTS in monitoring gaskwaliteit goed

Investering in uitbreiding kwaliteitsconversie hangt nog

Landelijk gasnetbeheerder GTS mag een investering van 1,4 mln euro in de monitoring van de gaskwaliteit in de Botlek verwerken in de transporttarieven. Nadat toezichthouder ACM eerder besloot de kosten niet via de tarieven van GTS te vergoeden, heeft de minister van EZ de investering in twee gaschromatografen nu goedgekeurd. Een besluit over de investering van zo’n 500 mln euro voor uitbreiding van de kwaliteitsconversie  via een stikstoffabriek is vooralsnog niet genomen.

Monitoring gaskwaliteit
De gaschromatografen zijn nodig voor “het planmatig beheer van voorkomens van gas, ter verzekering op lange termijn van een behoedzaam en rationeel gebruik van deze natuurlijke hulpbron”, waarvoor een grondslag in de Gaswet (artikel 54a) is opgenomen. Daarin is bepaald dat het ministerie van EZ  de noodzaak van dergelijke investeringen toetst. Nu EZ de noodzaak van de investering erkent en de investering goedkeurt, in lijn met een advies van Energie Beheer Nederland (EBN), mag GTS de daaruit resulterende kosten in de tarieven verwerken en moet toezichthouder ACM dat toestaan.

Kwaliteitsconversie
EZ heeft nog geen besluit genomen over de investering van zo’n 500 mln euro in uitbreiding van de kwaliteitsconversie  via een stikstoffabriek in Zuidbroek. De bestaande conversiecapaciteit zou hiermee vanaf 2019 met de helft uitgebreid worden. De reden hiervoor is dat de productie van Groningengas fors teruggeschroefd is en meer hoogcalorisch gas omgezet moet worden in laagcalorisch gas (lees: naar Groningengas kwaliteit). VEMW stelt vraagtekens [bij de doelmatigheid van die investering omdat de beoogde extra capaciteit slechts7-8 jaar volledig benut gaat worden. Bovendien is het investeringsbedrag inmiddels meer dan verdubbeld van 200 naar 500 mln euro. Omdat de investering fors is en langjarig doorwerkt in de tarieven die alle gasnetgebruikers voor de gesocialiseerde systeemdienst kwaliteitsconversie gaan betalen, dienen alternatieven grondig te worden bekeken alvorens een besluit te nemen over de noodzaak van deze investering. 

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 10 augustus 2016
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina