11 juli 2016

Ondanks investeringen geen verbetering kwaliteit netten

Kwaliteit Liander springt er negatief uit

Ondanks de inspanningen en de jaarlijkse investeringen van ruim twee miljard euro in de elektriciteits en gasdistributienetten is de kwaliteit van deze netten in 2015 over de hele linie niet verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor. De betrouwbaarheid van – met name de gas - netten van Liander springt er negatief uit. Dat blijkt uit de Factsheet Kwaliteit 2015 die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft gepubliceerd. Zorgwekkend volgens VEMW.

Kwaliteit energienetten
De Factsheets die de ACM heeft opgesteld geven inzicht in de betrouwbaarheid, de veiligheid, de productkwaliteit en de kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders. De ACM beoogt ook door het publiceren van hun prestaties de netbeheerders te motiveren de kwaliteit van hun netten op peil te houden.

De gemiddelde uitvalduur door onvoorziene onderbrekingen van de elektriciteitsnetten is op bijna 20 minuten blijven steken met een onderbrekingsfrequentie van 267 op de 1000 afnemers die getroffen worden door een onvoorziene onderbreking. Zeven van de acht regionale netbeheerders realiseren de streefwaarden die zijn vastgelegd in de Kwaliteits- en CapaciteitsDocumenten (KCD’s). De gasnetcijfers worden sterk beïnvloed door enkele grote en langdurige onderbrekingen in 2014 (Liander Apeldoorn) en 2015 (Liander Velsen). De onderbrekingen op de gasnetten komen gemiddeld uit op ruim 2 minuten en 6,7 op de 1000 afnemers werd getroffen. Áls een afnemer werd getroffen in 2015 dan duurde de onderbreking voor elektriciteit gemiddeld 1 uur en een kwartier en voor gas  5 uur en 20 minuten.

Effect investeringen?
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De cijfers van de ACM laten weliswaar zien dat de betrouwbaarheid van de energievoorziening in Nederland redelijk stabiel is, en dat de meeste netbeheerders hun streefcijfers halen, maar we maken ons toch zorgen. Het is slecht nieuws wanneer de netbeheerders grote inspanningen doen om bijvoorbeeld graafschades te voorkomen, en grote investeringen doen om de betrouwbaarheid te vergroten, maar dit niet terug te vinden is in de trendmatige cijfers. De verschillen tussen de netbeheerders blijken ook groot op enkele vlakken. De kwaliteit van Liander springt er daarbij negatief uit.”

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 11 juli 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina