3 juni 2016

Klimaatdoelen zonder CCS niet haalbaar

Naast opslag (CCS) verdient ook hergebruik (CCU) aandacht

Zonder de opslag van kooldioxide (CO2) in de grond (CCS) kunnen de klimaatdoelen niet gerealiseerd worden. Dat stelt promovendus Sander van Egmond in de Volkskrant. Van Egmond promoveert vandaag aan de Rijksuniversiteit Utrecht. VEMW deelt de opvatting en vindt dat CCS uit het verdomhoekje gehaald moet worden. Naast CO2-opslag (CCS) verdient ook hergebruik (CCU) van koolstof nadrukkelijk aandacht.

Demonstratieproject ROAD

Van Egmond is verbonden aan het CATO-project, het onderzoeksprogramma dat zich richt op de  mogelijkheden van Carbon Capture & Storage (CCS). Van de 13 bestaande grotere CCS-projecten wereldwijd worden er slechts 2 in Europa gerealiseerd. Een paar jaar geleden was het doel op dit moment zo’n 12 (demonstratie)projecten in Europa operationeel te hebben. Een daarvan zou het Rotterdamse CCS-project ROAD rond de Eon-kolencentrale op de Maasvlakte moeten worden, maar het project is nog steeds niet van de grond gekomen omdat de financiering niet rond is. Naast de grote elektriciteitscentrales die kolen en gas verstoken, stoot ook de energie-intensieve industrie veel CO2 uit vanuit processen die draaien op kolen, olie en gas. 

Energierapport 2016

Het Kabinet streeft volgens het in januari dit jaar gepubliceerde Energierapport naar een ambitieuze CO2-reductie van 80-95 procent in 2050 ten opzichte van 1990. Deze doelstelling is in lijn is met het Europese energie- en klimaatbeleid, en is leidend, d.w.z. boven de doelen voor energie efficiëntie en hernieuwbare energie.

Propositie VEMW

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Het promotie-onderzoek van Van Egmond maakt nog eens duidelijk dat het ambitieuze emissiedoel 2050 in Nederland absoluut niet haalbaar is zonder de afvang van CO2. CCS is de afgelopen jaren in het verdomhoekje terecht gekomen. Wij denken dat dit onterecht en ook ongewenst is. Op 16 juni zullen wij in het kader van de Energiedialoog onze propositie presenteren hoe de energie-intensieve bedrijven in Nederland een bijdrage kunnen leveren aan de verlaging van de CO2-uitstoot. Naast de opslag van CO2 via CCS verdient ook hergebruik (CCU) van koolstof nadrukkelijk aandacht.”


Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 3 juni 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina